spoedzorg

Huidig landelijk spoedzorgbeleid niet effectief

Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH’s) gaan steeds vaker gebukt onder overmatige drukte. De kwaliteit en toegankelijkheid van spoedzorg staat hierdoor steeds meer onder druk. Het huidige Nederlandse spoedzorgbeleid is te eenzijdig gericht op concentratie, terwijl het aantal patiënten nauwelijks afneemt en zorgintensiteit alleen maar toeneemt.  “Een onvoldoende integrale aanpak”, stelt Menno Gaakeer, die als SEH-arts KNMG werkzaam is in …

Huidig landelijk spoedzorgbeleid niet effectief Lees verder »

Thuisarts.nl nu ook geschikt voor mensen met een beperking

Thuisarts.nl nu ook geschikt voor mensen met een beperking

Thuisarts.nl heeft het Certificaat van toegankelijkheid gekregen, wat betekent dat Thuisarts.nl voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Thuisarts.nl Met 4,7 miljoen bezoeken per maand is Thuisarts.nl de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie. Voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is het belangrijk dat ook mensen met een beperking (zoals doofheid …

Thuisarts.nl nu ook geschikt voor mensen met een beperking Lees verder »

ouderen vrijwilligerswerk

Ouderen blijven tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen

Uit onderzoek van het UMCG blijkt dat meer dan de helft van de 60-plussers vrijwilligerswerk doet. Waar andere maatschappelijke activiteiten in de loop der jaren afnemen, blijven mensen tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen. “Vrijwilligerswerk draagt bij aan gezond oud worden en zorgt ervoor dat ouderen blijven deelnemen aan de maatschappij”, zegt onderzoeker Jacobien Niebuur.​ …

Ouderen blijven tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen Lees verder »