Harteraad

Harteraad is het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Harteraad helpt deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat mensen hun leven weer zo optimaal mogelijk kunnen leven, ondanks een aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

Hart- en vaatpatiënten hebben vragen over wisselwerking corona vaccin en hun aandoening

Hart- en vaatpatiënten hebben vragen over wisselwerking corona vaccin

Uit onderzoek van Harteraad, het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, blijkt dat een deel van de mensen twijfelt over het vaccineren tegen het coronavirus. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de risico’s en bijwerkingen van coronavaccins op hart- en vaataandoeningen. Ook hebben mensen vragen over de wisselwerking tussen het vaccin en hun […]

Hart- en vaatpatiënten hebben vragen over wisselwerking corona vaccin Meer lezen »

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp. Minder verwijzingen Uit de op 22 oktober jl. gepresenteerde analyse van de verwijsdata van

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden Meer lezen »

hart-vaat-ziekten

48% van de hart- en vaatpatiënten kampt met angst klachten

Zo blijkt uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Harteraad, het expertisecentrum voor mensen met hart- en vaataandoeningen onder 830 patiënten dat in de eerste helft van mei is uitgevoerd. Een hart- of vaataandoening heeft sowieso impact. Mentale problemen, zoals depressie en angst, zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met een hart-

48% van de hart- en vaatpatiënten kampt met angst klachten Meer lezen »