genetische zelftesten

De zin of onzin van genetische zelftesten

Een consortium van kennisinstellingen, artsen, paramedische professionals en beleidsmedewerkers doet de komende twee jaar onderzoek naar de betrouwbaarheid van genetische zelftesten. Het lectoraat Genome Based Health onderdeel van hetLeiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) is penvoerder van het door SIA gehonoreerde onderzoeksproject. Check de Test-onderzoek In het Check de Test-onderzoek worden kennis en technologie voor […]

De zin of onzin van genetische zelftesten Meer lezen »