Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder op de zorgmarkten. De NZa zorgt ervoor dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. De Nza maakt hiervoor regels en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

dokter stethoscoop

Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang

De 11 Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio’s gaan samen met de zorgverzekeraar en de regionale zorgaanbieders organiseren dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer doorgang kan vinden. Onderlinge afstemming zal daarbij plaatsvinden in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgesproken met alle betrokken partijen. Niet alle patiënten

Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang Meer lezen »

gecombineerde leefstijlinterventie

Gecombineerde leefstijlinterventie komt op gang

Mensen die gezondheidsrisico’s lopen door overgewicht krijgen vanaf dit jaar hulp vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit is zorg gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgt de introductie van deze zorg en constateert dat dit langzaam op gang begint te komen. In

Gecombineerde leefstijlinterventie komt op gang Meer lezen »