Nivel

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. Uiteindelijk draait ons onderzoek om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat over patiëntveiligheid in ziekenhuizen, de zorg rond het levenseinde, de kwaliteit van zorg bij de huisarts of het zorgaanbod in krimpgebieden.

Rollators op een rij in de gang.

Veel kwetsbare ouderen ontvangen geen valpreventieve zorg

Vallen is een groot probleem bij ouderen. Kwetsbare ouderen die bang zijn om te vallen of het afgelopen jaar zijn gevallen, hebben een zeer grote kans dat zij (weer) vallen. Uit onderzoek van het Nivel en Tranzo (Tilburg Universiteit) blijkt dat huisartsen niet altijd weten of hun kwetsbare oudere patiënten een valgeschiedenis of valangst hebben. …

Veel kwetsbare ouderen ontvangen geen valpreventieve zorg Lees verder »

Arts achter haar bureau.

Multimorbiditeit vraagt om een persoonsgerichte aanpak

Het Nivel heeft een handleiding ontwikkeld om huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn te ondersteunen in het bieden van persoonsgerichte zorg aan mensen met meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit). Op veel plaatsen in Nederland zijn huisartsen en hun samenwerkingspartners in de eerste lijn bezig om de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen persoonsgerichter te …

Multimorbiditeit vraagt om een persoonsgerichte aanpak Lees verder »

Illustratie van een arts in gesprek met een patiënt en wachtende verpleegkundige, alle drie met mondkapje op.

Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD GHOR Nederland (namens de GGD’en), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – samen het Netwerk GOR – hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheids-monitor COVID-19. Gezondheidsonderzoek Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg …

Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 Lees verder »