Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Drie mensen fietsen in de herfst in het park.

Vooral jongvolwassenen voldoen minder vaak aan beweegrichtlijnen

Sinds 2020 voldoen steeds minder Nederlanders van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. In 2022 bewoog ruim 44,3% nog voldoende. Vooral jongeren, jongvolwassenen, mensen met betaald werk en hoger opgeleiden bewogen minder dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin het cijfers over 2019 (voor de coronaperiode) met 2022 (na corona) met …

Vooral jongvolwassenen voldoen minder vaak aan beweegrichtlijnen Lees meer »

Boer spuit gewasbeschermingsmiddelen op zijn land.

Hoe veilig zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die in de landbouw gebruikt worden voor het beschermen van een gewas tegen bijvoorbeeld schimmels, insecten en onkruiden. Elk middel wordt beoordeeld of het veilig is voor mens en milieu. Via voedsel komen mensen in aanraking met meerdere middelen tegelijk. Het effect hiervan wordt cumulatief effect of mengseltoxiciteit genoemd. Mengseltoxiciteit Het RIVM …

Hoe veilig zijn gewasbeschermingsmiddelen? Lees meer »