Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

coronakompas. maatschappelijke effecten corona

Coronakompas over kwaliteit van leven en samenleving tijdens de coronacrisis

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een aanzet gemaakt om – op basis van bestaand onderzoek – de eerste inzichten daarover samen te brengen in een SCP-Coronakompas.  Coronakompas Dit biedt inzicht in die maatschappelijke effecten, hoe die zich door de tijd kunnen ontwikkelen, en wat de mogelijkheden zijn om tijdig bij te sturen. Dat […]

Coronakompas over kwaliteit van leven en samenleving tijdens de coronacrisis Meer lezen »

huishoudelijke hulp

Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg

Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Wanneer deze hulp wegvalt betekent dat echter dat een aanzienlijk deel van de hulpbehoevenden dan aangewezen is op duurdere vormen van zorg. Voor de toekomst blijkt, mede vanuit het oogpunt

Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg Meer lezen »