COVID19 medicatie

‘Coronabrief roept vragen op over medicijnen’

De Tweede Kamer debatteert donderdag 16 juni met minister Ernst Kuipers van VWS over het lange termijn coronabeleid, op basis van het plan dat de minister maandag presenteerde. Vooral op het gebied van geneesmiddelen zijn er nog diverse vragen.

COVID-19 medicatie

De overheid wil de samenleving zo lang mogelijk openhouden, en zet daarbij vooral in op monitoren, testen en vaccineren. De Europese medicijnautoriteit heeft nu vijf vaccins en acht geneesmiddelen tegen COVID-19 goedgekeurd. Bovendien zitten er nog twee vaccins en twee geneesmiddelen in de toelatingsprocedure. In totaal zijn er 850 vaccins en geneesmiddelen tegen corona in ontwikkeling.

“Coronabrief roept vragen op over medicijnen”, aldus Gerard Schouw, directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Vragen over medicijnen

Maar een goedgekeurd vaccin of geneesmiddel is nog niet meteen voor iedereen beschikbaar. Vooral bij geneesmiddelen zijn daarover onduidelijkheden. De volgende vragen zijn het meest urgent:

  • Krijgen huisartsen voldoende medicijnen om te voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis komen?
  • Welke mogelijkheden zijn en komen er om patiënten thuis medicijnen via een infuus toe te dienen?
  • Hoe gaat de marktintroductie van nieuwe medicijnen en vaccins tegen COVID-19 verlopen?

Toelichting op de vragen

Een korte toelichting op deze drie vragen.

  • Ten eerste wordt er een extra voorraad opgebouwd van medicijnen die op de intensive care worden gebruikt voor de behandeling van ernstig zieke patiënten. Niet duidelijk is echter of de minister voldoende medicijnen heeft die mensen eerder kunnen gebruiken om de infectie van het virus te bestrijden. Huisartsen zouden een aantal van deze middelen kunnen verstrekken, om zo de druk op de ziekenhuizen te verminderen.
  • Ten tweede ontwikkelt de minister momenteel een plan om zuurstof thuis toe te dienen. In hoeverre die thuisoptie ook voor infuusmedicijnen geldt, is nog niet uit de kabinetsplannen af te leiden.
  • Ook de marktintroductie van COVID-19 geneesmiddelen – het derde punt – vraagt nog om verduidelijking.

Europese inkoopprocedures

De minister is geen voorstander van Europese inkoopprocedures, wat de vraag oproept hoe de marktintroductie van (nieuwe) geneesmiddelen dan gaat verlopen. Bestaat de mogelijkheid dat deze medicijnen in de sluis terecht komen voor prijsonderhandelingen? Hoe kan de minister garanderen dat de benodigde COVID-behandelingen tijdig beschikbaar zijn bij een nieuwe uitbraak?

Hopelijk kan de minister snel helderheid scheppen op deze punten. Op verschillende plaatsen binnen en buiten Europa zie je nu de besmettingscijfers al weer oplopen. Het is voor de volksgezondheid én economie van Nederland zaak dat we op tijd klaar zijn voor een sterkere opleving van corona in het najaar.

Gerard Schouw, directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *