medicatieoverdracht

Kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht verbetert patiëntveiligheid

Fouten bij de overdracht van medicatiegegevens van patiënten kosten elk jaar levens. De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ moet de medicatieveiligheid sterk vergroten, onder meer door een goede elektronische gegevensuitwisseling.

Opname in het Register van het Zorginstituut

De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is de herziening van de gelijknamige richtlijn uit 2008. De nieuwe standaard is opgesteld door 24 organisaties van onder meer artsen, patiënten, verpleegkundigen en apothekers en Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft de kwaliteitsstandaard getoetst en op 11 februari 2020 ingeschreven in het Register. Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt en in algemene termen.

Verantwoordelijkheden zorgverleners aangescherpt

De nieuwe kwaliteitsstandaard vormt de basis voor goede farmaceutische patiëntenzorg op basis van een compleet en actueel digitaal medicatieoverzicht. De uitwisseling van medicatiegegevens is in de hele keten verzekerd: van huisartsenzorg, apotheken en ziekenhuizen tot verpleeghuiszorg, thuiszorg, trombosediensten en tandartsen.

De standaard omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten. Deze zijn aangescherpt en afgestemd op de huidige praktijk en de benodigde basisset medicatiegegevens is uitgebreid. Andere verbeteringen zijn, dat naast voorgeschreven en verstrekte medicatie, geneesmiddelen worden geregistreerd die iemand al gebruikt. De verificatie van beschikbare medicatiegegevens in een gesprek met de patiënt blijft. Nieuw is een risico-inschatting door de arts en apotheker.

Kwaliteitsstandaard legt basis voor digitale uitwisseling in de keten

De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ bevat de herziene richtlijn, informatie voor patiënten en een implementatieplan. Essentieel is de uitwerking van de toekomstige digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen alle zorgverleners in de keten, met toestemming van de patiënt.

Meerjarenagenda bewijst haar meerwaarde

Volgens betrokkenen heeft het plaatsen van medicatieoverdracht op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut geholpen bij het bereiken van de benodigde consensus over de beste aanpak voor het overdragen van medicatiegegevens in de keten. Het ministerie van VWS heeft in 2018 aan het Zorginstituut gevraagd medicatieoverdracht op de Meerjarenagenda te plaatsen. Een onderwerp op de Meerjarenagenda krijgt een einddatum waar partijen zich aan moeten houden. Lukt het niet om voor die tijd eensgezind een standaard of meetinstrument voor de kwaliteit van zorg op te leveren, dan kan het Zorginstituut besluiten de Kwaliteitsraad te vragen de regie op zich te nemen (doorzettingsmacht).

De Kwaliteitsraad is een onafhankelijk adviesorgaan. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut bepaalt welke onderwerpen op de Meerjarenagenda worden geplaatst. Het ministerie van VWS en het Zorginstituut hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van de nieuwe kwaliteitsstandaard.

Landelijke implementatie medicatieoverdracht

Onder regie en met ondersteuning van het ministerie van VWS start in het voorjaar van 2020 de samenwerking tussen alle betrokken sectoren in de zorg. Het doel is om de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens in de komende jaren te realiseren.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *