Hand met verschillende geneesmiddelen.

Nieuw onderzoekproject wil therapietrouw patiënten verbeteren

Het International Initiative for Innovative Medicines (IMI) heeft de start aangekondigd van een project dat de factoren onderzoekt die van invloed zijn op de therapietrouw van patiënten.

Therapietrouw

Het niet opvolgen van therapie wordt in verband gebracht met negatieve, soms gevaarlijke resultaten voor de patiënt en aanzienlijke kosten voor de zorg.

IMI ontwikkelt een model om de patiënt beter te begrijpen en te ondersteunen, de medische resultaten te verbeteren en verdere therapietrouw te bevorderen. Ook Tilburg University maakt deel uit van de groep.

Project BEAMER

Het vijfjarige project ‘BEhavioral and Adherence Model for improving quality, health outcomes and cost-Effectiveness of healthcaRe (BEAMER)’ wordt mede-geleid door Pfizer en Merck.

Projectleider is de Universiteit van Porto en het project brengt 28 Europese partners uit de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven samen en is mede gefinancierd door de EU.

Tilburg University

Vanuit Tilburg University zijn Nadine Bol, Frans Folkvord en Emiel Krahmer (Tilburg center for Cognition and Communication van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences) betrokken bij het project.

Nadine Bol: “De afgelopen jaren hebben we veel onderzoek gedaan naar hoe (complexe) gezondheidsinformatie – vaak op basis van data – gecommuniceerd wordt en kan worden binnen de gezondheidszorg, zoals binnen de oncologie. We kijken er naar uit om onze expertise nu toe te passen in dit Europese project.”

Vroegtijdige sterfgevallen

Het niet volgen van voorgeschreven behandelingen door patiënten vormt een enorme uitdaging voor de gezondheid. Het is soms gevaarlijk voor de patiënten, want het draagt bij aan 200.000 vroegtijdige sterfgevallen in de EU per jaar. Het legt een economische last op het gezondheidszorgsysteem.

Het niet opvolgen van therapie veroorzaakt naar schatting ongeveer 125.000.000 euro aan kosten voor vermijdbare ziekenhuisopnames, spoedeisende hulp en polikliniekbezoeken voor volwassenen per jaar. 

Factoren voor therapietrouw

Ondanks bestaand onderzoek naar specifieke therapietrouw, zijn er weinig algemene inzichten over hoe die trouw in de hele gezondheidszorg kan worden verbeterd.

Daarom wil BEAMER een omvattend inzicht verwerven in de factoren die de therapietrouw van patiënten beïnvloeden, ongeacht het therapeutisch gebied, en doeltreffende oplossingen ontwerpen.

Om deze doelstellingen te bereiken, zal het project een algemeen model creëren van de significante factoren die non-adherent gedrag beïnvloeden, gebaseerd op gedragstheorie. 

Claire Everitt, BEAMER industry, projectleider bij Pfizer. “We hopen dat dit project de tools zal bieden om de industrie, artsen en gezondheidszorgsystemen te helpen bij het verbeteren van de therapietrouw door de behoeften van patiënten te identificeren en aan te pakken.’

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *