coronavaccinatie

Aanpak eerste fase coronavaccinatie

Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze coronavaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Zij komen in aanmerking voor inenting met het vaccin van BioNTech/Pfizer, mits het eind december door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) wordt goedgekeurd. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten.

Gehandicaptenzorg en thuiszorg

Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen in hun eigen woonomgeving het vaccin van Moderna aangeboden. Naar verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin.

Minister De Jonge: “Hiermee leggen we een nieuw stukje van de complexe puzzel. Elke dag krijgen we nieuwe informatie; bijvoorbeeld over de omvang van de eerste leveringen. Bovendien blijven we afhankelijk van het oordeel van EMA ten aanzien van de veiligheid en effectiviteit van de vaccins. Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.”

BioNTech/Pfizer

Van het vaccin van BioNTech/Pfizer krijgt Nederland, op basis van nieuwe, recente informatie naar verwachting begin januari (kort na EMA-goedkeuring) 507.000 doses. In het eerste kwartaal van 2021 volgen nog eens 1,7 miljoen doses. Het vaccin van BioNTech/Pfizer is verpakt per 975 doses en moet worden bewaard bij -75°C. Om verspilling van de schaarse vaccins zo minimaal mogelijk te laten zijn, wordt dit vaccin in de eerste fase van de vaccinatie-operatie ingezet op de circa 30 centrale priklocaties, die de GGD gaat opzetten. Daarbij wordt aangesloten bij bestaande testlocaties, indien geschikt. De prikstraten zijn in januari gereed.

Moderna

Het vaccin van Moderna leent zich naar verwachting beter voor kleinschalige distributie en wordt daarom ingezet voor bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Van het Moderna-vaccin ontvangt Nederland in het eerste kwartaal van 2021 volgens de laatste berichten 390.000 doses.

Vaccinatiestrategie

Met de gemaakte keuzes wordt aangesloten op de in de Vaccinatiestrategie geformuleerde hoofdroute: het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn, en zorgen dat de zorg het aan blijft kunnen. Hoe lang het gaat duren om de eerste groepen in te enten is sterk afhankelijk van wanneer en in welke aantallen de vaccins uiteindelijk worden geleverd. Uitvoeringsinstanties zoals bedrijfsartsen, arbodiensten en GGD beschikken al over medisch personeel dat vaccins kan toedienen. Ook worden er extra mensen opgeleid.

Eerste vaccinatie-faseAantal (max.)VaccinWaar
Medewerkers verpleeghuizen269.000BioNTech/PfizerGGD-locatie
Medewerkers gehandicaptenzorg178.000BioNTech/PfizerGGD-locatie
Medewerkers thuiszorg166.000BioNTech/PfizerGGD-locatie
Bewoners verpleeghuizen en kleinschalige locaties138.000Modernawoonlocatie
Mensen met een verstandelijke beperking in een instelling85.000Modernawoonlocatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *