Behandelkeuzehulp

Behandelkeuzehulpen, een fenomeen in opkomst

De ontwikkeling en implementatie van behandelkeuzehulpen bevinden zich in een cruciale fase. De keuzehulpen ondersteunen arts en patiënt bij het komen tot een keuze voor een behandeling. Voor nog lang niet alle behandelingen zijn keuzehulpen beschikbaar en ook voldoen de keuzenhulpen die er zijn niet altijd aan de vereisten.

De komende tijd zal moeten blijken of de keuzenhulpen een vaste plek in het zorgtraject gaan innemen. Dit blijkt uit de Transparantiemonitor 2019/2020 van het Nivel.

Samen beslissen

In de Nederlandse gezondheidszorg wordt hard gewerkt aan implementeren van samen beslissen, waarbij arts en patiënt samen behandelopties afwegen in relatie tot de voorkeuren van de patiënt.

Samen beslissen is ook een belangrijk speerpunt van het programma Uitkomstgerichte Zorg waarin partijen werken aan meer uitkomstinformatie en meer samen beslissen in de curatieve zorg. Behandelkeuzehulpen ondersteunen dit proces van samen beslissen.

Meerwaarde

Behandelinhoudelijke keuzehulpen leggen verschillende behandelopties naast elkaar en maken relevante wensen en voorkeuren van patiënten zichtbaar. In veel gevallen wordt serieus aandacht besteed aan de implementatie van keuzehulpen. Dat is ook nodig om de meerwaarde van keuzehulpen voor gezamenlijke besluitvorming goed te benutten, zo blijkt uit het onderzoek.

Inbedding van keuzehulpen

Naar schatting zijn er op dit moment ongeveer 250 keuzehulpen. Dit houdt in dat er voor heel veel behandelingen nog geen keuzehulp beschikbaar is. Daarnaast is van bestaande keuzehulpen niet altijd duidelijk of zij voldoen aan geldende vereisten, zoals beschreven in de leidraad ‘Hoe maak ik een keuzehulp bij een richtlijn?’ van Patiëntenfederatie Nederland .

Ook is het onderhoud niet altijd belegd en moeten ziekenhuizen uit eigen middelen ruimte vinden voor de implementatie. Uit interviews komt naar voren dat overheid en partijen in de zorg over deze kwesties in gesprek zijn.

“Bij elkaar genomen laten bevindingen zien dat keuzehulpen veelbelovend zijn, maar dat er nog veel moet gebeuren om hun potentie te benutten. Nu is het moment om de inbedding van keuzehulpen verder vorm te geven en toekomstbestendig te maken”.

Dr. Dolf de Boer, Programmaleider Zorg vanuit patiëntenperspectief

Het onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op literatuurstudie en interviews met experts en stakeholders. Daarnaast zijn relevante resultaten verwerkt uit een vragenlijstmeting onder burgers en een vragenlijstmeting onder artsen.

Transparantiemonitor 2019-2020

Het onderzoek naar de transparantie in de zorg maakt deel uit van een reeks onderzoeken binnen de Transparantiemonitor 2019-2020 van het Nivel. Dit meerjarige project richt zich op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. Bij de nieuwsberichten rechts ziet u welke andere onderzoeken zijn verschenen binnen de Transparantiemonitor 2018-2019.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *