Verpleegkundig plak pleister op de schouder van kind

Beperkte aanpassingen in Rijksvaccinatieprogramma

De Gezondheidsraad adviseert alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) te behouden en van een aantal het moment waarop ze wordt gegeven te verschuiven. Op die manier ontstaat optimale bescherming.

Daarom vindt de raad het niet wenselijk om mensen de keus geven vaccinaties weg te laten of te schuiven met prikmomenten; dat vermindert de bescherming juist.

Wel zou het goed zijn om vaccinaties die niet in het RVP zitten beter bekend en toegankelijker te maken. Dat schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS.

Evaluatie schema Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beoogt te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Daarbij gaat het om bescherming van individuen in kwetsbare groepen, om groepsbescherming en/of om uitbannen van ernstige infectieziekten.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad het schema van het RVP geëvalueerd. De raad constateert dat alle vaccinaties bijdragen aan de doelen van het programma en adviseert dan ook ze allemaal te behouden. Wel kunnen een aantal vaccinatiemomenten beter verschoven worden.

Voorgestelde aanpassingen

De voorgestelde aanpassingen hebben geen invloed op het totale aantal prikmomenten in het RVP. Met de voorgestelde verschuivingen wordt volgens de raad een optimaal vaccinatieprogramma bereikt.

Daarom vindt de raad het niet wenselijk om de mogelijkheid te geven vaccinaties weg te laten uit het RVP of keuzemogelijkheden te bieden voor prikmomenten. Dat kan namelijk leiden tot verminderde bescherming van zowel individuen als groepen en tot meer uitbraken van ziektes waartegen gevaccineerd wordt.

Wel adviseert de raad om sommige vaccinaties die niet in het RVP zitten, maar die voor individuen gezondheidswinst kunnen opleveren, beter bekend en toegankelijk te maken.

Verder adviseert de raad om het nut te onderzoeken van inhaalvaccinaties voor jongvolwassenen die vaccinaties uit het RVP hebben gemist, zoals nu al met de vaccinatie tegen HPV gebeurt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *