Arts vaccineert oudere dame.

Coronaprik voor risicogroepen

Vanaf 19 september ontvangen de eerste mensen een uitnodiging voor de coronaprik. Het RIVM start met het uitnodigen van mensen van 60 jaar en ouder.

Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070.

Dat geldt ook voor mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch gevaccineerd willen worden.

Coronaprik brengt bescherming weer op peil

Het coronavirus is er nog steeds en kan opleven. Voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus is de coronaprik extra belangrijk. De coronaprik brengt hun bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil en verkleint de kans op overlijden door corona. 

Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de huidige variant van het coronavirus, de omikronvariant, minder ziekmakend. 

Adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties

Het blijft voor iedereen wel belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor henzelf.

Priklocaties

Vanaf  2 oktober starten de regionale GGD’en met het zetten van de coronaprik. Er wordt geprikt met het meest actueel beschikbare vaccin, het XBB-vaccin. 

Bewoners van zorginstellingen krijgen de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, maar kunnen zich desgewenst ook laten prikken op een GGD-priklocatie. Thuiswonende mensen die niet in staat zijn om zelf of met hulp naar een GGD-priklocatie te gaan, maar wel een verhoogd risico hebben op ernstig ziek worden door corona, kunnen contact opnemen met de GGD. Zij zullen thuis door een mobiel team van de GGD worden gevaccineerd.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen, blijft de coronaprik beschikbaar.

Praktische informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *