ehealth huisarts

E-health in huisartsenpraktijken

Om de mogelijkheden van e-health in de huisartsenpraktijk optimaal te benutten, is het cruciaal om deze zorg op afstand goed in te richten en aan te bieden. E-health wint aan populariteit tijdens de coronapandemie, maar er zijn aanpassingen nodig om het ook daarna veelvuldig en efficiënt te kunnen blijven inzetten. Daarnaast kan er meer draagvlak gecreëerd worden bij patiënten voor deze vorm van huisartsenzorg.

Uit onderzoek van het Nivel naar de ervaringen van het gebruik van e-health bij huisartsen en patiënten, komen een aantal aandachtspunten naar voren om de groei van e-health te ondersteunen.

E-health

Al voor de corona-uitbraak was het online aanvragen van herhaalrecepten voor veel huisartsenpraktijken de standaard. Sinds de corona-uitbraak zet de groei in het gebruik van telemonitoring langzaam door en wint de inzet van e-consulten en beeldbelconsulten ook aan populariteit. Het Nivel hield verschillende enquêtes en interviews met huisartsen over hun ervaringen met e-health tijdens de coronapandemie, in combinatie met de peilingen onder patiënten.

De bevindingen zijn verwerkt tot vier aandachtspunten die huisartsen ondersteuning bieden bij creëren van draagvlak voor en opschaling van e-healthtechnologie.

1. Efficiëntere inbedding informatiesystemen

Het belangrijkste aandachtspunt is het stroomlijnen van de organisatie rondom de digitale zorg. De mate van ondersteuning die e-healthtoepassingen bieden aan de huisarts, doktersassistent en andere medewerkers, is afhankelijk van de wijze waarop de toepassingen zijn geïntegreerd in de praktijkvoering.

Bijvoorbeeld: een directe verbinding met het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) is cruciaal, wil de toepassing een ondersteunende rol kunnen vervullen. Veel praktijken moeten een dergelijke integratieslag nog maken. De uitvoering van deze slag is van invloed op het blijvend gebruik én op de kosteneffectiviteit van e-health in de huisartsenpraktijk.

2. Gebruiksvriendelijkheid en digitale vaardigheden

Om e-health breder te kunnen inzetten speelt ook de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing een grote rol, evenals de digitale vaardigheden van de gebruiker van de toepassing, zowel die van de huisarts en praktijkassistente als die van de patiënt.

3. Technische en financiële ondersteuning

De technische en financiële ondersteuning moet goed geregeld zijn, zeker bij het inzetten van meetapparatuur bij telemonitoring. Ondersteuning van individuele praktijken op dit vlak is wenselijk, vanuit bijvoorbeeld de zorggroep.

4. Meer draagvlak creëren bij patiënten

Het draagvlak bij patiënten voor het gebruik van de e-healthtoepassingen is maar langzaam gegroeid, ook tijdens de pandemie. Ook hier is dus winst te behalen. Uit de peilingen onder patiënten komt immers naar voren dat patiënten die daadwerkelijk gebruikgemaakt hebben van e-healthtoepassingen hier over het algemeen positief over zijn.

Over het onderzoek

In het onderzoek staat het perspectief van de huisartsenpraktijk tijdens de coronapandemie centraal. Dit hebben we door middel van verschillende enquêtes en diepte-interviews in kaart gebracht. Daarnaast hebben we het perspectief van patiënten en chronisch zieken op e-healthtoepassingen in het onderzoek meegenomen.

Vanwege de acute informatiebehoefte gedurende de pandemie zijn verschillende deelresultaten van dit onderzoek al eerder met enige regelmaat – in korte factsheets – gepubliceerd. Nieuw in dit eindrapport zijn de resultaten van de diepte-interviews met huisartsen en medewerkers. Deze staan dan ook centraal en worden aangevuld met de eerder in losse factsheets gepubliceerde resultaten.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *