ehealth

Gebruik e-health in coronatijd goed ontvangen

Ruim de helft van de Nederlanders is tijdens de coronapandemie meer gebruik gaan maken van digitale manieren van communicatie in de zorg. Meer dan driekwart van hen geeft aan dit in de toekomst te blijven doen. Ze vonden het prettig en gaven aan dat hun zorgvraag voldoende werd beantwoord. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

e-Health

Ruim twee derde van de Nederlanders maakte gebruik van internet om tijdens de coronapandemie informatie over het coronavirus op te zoeken. Contact met de huisarts, fysiotherapeut, apotheek of met andere zorgverleners vond vooral telefonisch plaats. E-health-toepassingen als het online afspraken maken, het aanvragen van herhaalrecepten, het e-consult en beeldbellen werden ook gebruikt, maar in mindere mate.

Een afbeelding uit de factsheet: Nederlandse bevolking overwegend positief over het gebruik van digitale toepassingen in de zorg in coronatijd. (downloaden)

ehealth-corona

Vervolgonderzoek

Verdere verdieping met betrekking tot de relatie tussen e-health-toepassingen, type zorgvraag en doelgroep wordt kwalitatief onderzocht in vervolgonderzoek onder huisartsen.

Over het onderzoek

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Nivel eind mei een peiling uitgezet onder een steekproef van leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg; de respons was 59%, wat neerkomt op 899 respondenten.

In de peiling werden het gebruik van en de ervaringen met verschillende manieren van contact op afstand uitgevraagd, zonder informatie te vragen over de achterliggende zorgvraag.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *