Hartleeftijd helpt voor beter begrip gezondheidsrisico

Hartleeftijd helpt voor beter begrip gezondheidsrisico

Het begrip ‘hartleeftijd’ helpt mensen te begrijpen hoe groot hun risico is op hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit onderzoek van Dr. Olga Damman van Amsterdam UMC, gefinancierd door de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en NWO. De Hartstichting heeft op basis van dit onderzoek een online tool ontwikkeld om je hartleeftijd te berekenen.

Mensen kunnen op de site van de Hartstichting hun hartleeftijd berekenen aan de hand van leeftijd, geslacht, of iemand wel of niet rookt en de bloeddruk- en cholesterolwaarden. Als je niet rookt en een optimale bloeddruk- en goede cholesterolwaarden hebt, kom je uit op je eigen leeftijd. Roken en hogere waarden zorgen voor een hoger risico, en dus een hogere hartleeftijd. Een lagere leeftijd is niet mogelijk.

Medische richtlijn

De Hartleeftijdtool kan gebruikt worden door mensen tussen de 40 en 70 jaar en is gebaseerd op de laatste richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Deze medische richtlijn is een hulpmiddel voor artsen en beschrijft wat de beste zorg is bij het voorkomen van hart- en vaatziekten, op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten.

Voorkomen van hart-of vaatziekten

“Met de tool willen we mensen aansporen hun risico in kaart te brengen,” zegt David Smeekes, arts bij de Hartstichting: “Mensen die weten dat zij een verhoogd risico hebben, zijn vaak gemotiveerder om gezonder te leven. Hiermee kunnen zij hun risico op een hart-en vaatziekte verkleinen.” En dat is nodig, want het aantal chronische hart-en vaatpatiënten neemt toe. De verwachting is dat Nederland in 2030 zo’n 1,9 miljoen hart- of vaatpatiënten telt.

Verschillende manieren 

Met name mensen met een lagere opleiding en weinig gezondheidsvaardigheden hebben moeite om de uitslag van een risicotest te begrijpen, blijkt uit het onderzoek van Damman. Zij heeft daarom onderzocht op welke manier je informatie over gezondheidsrisico’s zo kan geven, dat mensen het ook snappen. Aan het onderzoek deden ruim 700 mensen tussen 45 en 65 jaar mee, waarvan een groot deel met een lagere opleiding. De deelnemers kregen een fictieve uitslag van een risicotest op hart- en vaatziekten op verschillende manieren voorgelegd. Bijvoorbeeld uitgedrukt in een risicopercentage (u heeft 29% kans op), illustratief met infographics en met het concept ‘hartleeftijd’.

Hartleeftijd

Damman keek per manier of de deelnemers later konden noemen hoe groot het risico op hart- en vaatziekten was en of ze het goed op waarde konden schatten. Ook werd gemeten of ze door de informatie van plan waren om gezonder te gaan leven. Het onderzoek toonde aan dat het begrip ‘hartleeftijd’ helpt het (fictieve) risico op hart- en vaatziekten beter te begrijpen. Hoe hoger je hartleeftijd, hoe hoger het risico op een hart- of vaatziekte. Andere manieren om het risico te duiden, zoals de gebruikte infographics, werkten minder goed.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *