e-health huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijken maken veel gebruik van beeldbellen

Door de COVID-19-pandemie is driekwart van de huisartsenpraktijken meer gebruik gaan maken van e-health-toepassingen. De allergrootste stijger is beeldbellen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

e-Health

Digitale toepassingen waar we specifiek naar vroegen (praktijken konden ook andere toepassingen rapporteren), waren: het e-consult; beeldbellen / videobellen met patiënten; teleconsultatie (tussen zorgverleners onderling); telemonitoring (de zorgverlener monitort online wat de patiënt thuis meet); de mogelijkheid voor patiënten om herhaalrecepten digitaal aan te vragen.

Beeldbellen ontdekt, e-consult en teleconsultatie geïntensiveerd

Uit het onderzoek blijkt dat huisartsenpraktijken e-health-toepassingen intensiever zijn gaan gebruiken: tijdens de COVID-19-pandemie is 64% van de praktijken voor het eerst gaan beeldbellen met patiënten. Hiervan geeft 28% aan deze toepassing ook na de pandemie intensiever te blijven inzetten.

De e-health-toepassingen e-consult, het online recepten aanvragen en teleconsultatie werden door de meerderheid van de huisartsenpraktijken al wel gebruikt, maar werden tijdens de COVID-19-pandemie intensiever ingezet.

Hieronder ziet u de score op de vraag ‘Heeft u in uw praktijk vanwege de COVID-19-pandemie (nieuwe) e-health-toepassingen ingezet of bent u bestaande toepassingen vaker gaan inzetten?’(n=1083). Zie alle scores in de factsheet.

e-health huisartsenpraktijk tijdens COVID-19-pandemie

Over het onderzoek

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (directie Innovatie en Zorgvernieuwing) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het Nivel eind april alle Nederlandse huisartsenpraktijken aangeschreven.

In totaal gaven 1443 huisartsenpraktijken (35%) inzicht in de veranderingen die hebben plaatsgevonden in hun praktijk tijdens de COVID-19-pandemie, waaronder het gebruik van digitale toepassingen. Kwalitatief vervolgonderzoek vindt plaats naar de ervaringen en verwachtingen van huisartsen ten aanzien van de verschillende digitale toepassingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *