slaaptekort

Impact slaapproblemen bij pubers groter dan gedacht

Zo’n 10 tot 15% van de schoolgaande jongeren in Nederland heeft veel moeite bij het inslapen door verschuiving van hun biologische klok, ook wel vertraagde slaapfase syndroom genoemd. Hierdoor hebben ze veel slaaptekort en kunnen overdag niet goed functioneren. Waar deze pubers tegenaan lopen is een grote mate van onbegrip. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze niet willen slapen, terwijl ze dat niet kunnen. Zeker nu de nieuwe schoolperiode start, pleiten slaapartsen voor meer aandacht en erkenning van deze slaapproblemen.

Slaapproblemen

De impact van de slaapproblematiek bij pubers is breder dan enkel de stemming, schoolprestaties en functioneren van de pubers zelf. Het heeft invloed op het sociale leven en kan zelfs ontwrichtend zijn voor het gezinsleven, zo blijkt uit onderzoek. Meer erkenning van deze  slaapstoornis is van belang om de misverstanden te verminderen en meer ondersteuning te bieden aan te bieden.

Internationale publicatie

Binnen het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe is kennis over complexe slaapstoornissen, maar ook aandacht voor de invloed die een aandoening heeft op het functioneren van een kind en het gezin. In het internationale blad Sleep Medicine publiceerde het centrum onlangs resultaten van onderzoek naar de impact van het vertraagde slaapfase syndroom (DSPD) op het dagelijkse leven van jongeren en hun families.

Slaaparts/kinderneuroloog dr. Sigrid Pillen: “We zien de complexere slaapstoornissen bij kinderen en jongeren en de impact daarvan ook op de ouders. We wisten wel van de jongeren dat ze tegen een grote mate van onbegrip aanlopen en dat het invloed heeft op hun stemming en het functioneren op school, maar de impact is veel groter voor henzelf, gezinsleven en ouders.”

Resultaten onderzoek

In het onderzoek is gekeken naar de impact op de jongeren waaronder naar school(resultaten) en hun sociaal leven. “Het kost moeite vrienden te houden, want als zij uitgaan ben ik vaak te moe om mee te gaan of iets mee te doen. Dat begrijpen zij niet”, is een van de uitspraken in de interviews. Het onderzoek richtte zich ook op de impact op de ouders, het gebrek aan begrip van de omgeving, de impact op het gezin met conflicten en misverstanden als gevolg en de impact op de ouders zelf, hun stemming en sociale leven.

Dr. Pillen vervolgt: “We wisten wel dat de impact van een te laat afgestelde biologische klok groot was, maar deze is veel breder zowel voor de puber zelf als voor het hele gezin. Het levert vaak frustratie op bij ouders door de conflicten die het geeft in de avond en in de ochtend, hun bezorgdheid over de invloed op de ontwikkeling van hun kind, maar ook de machteloosheid door het niet kunnen oplossen van het probleem en geen gehoor vinden bij artsen en andere hulpverleners nekt hen.”

De onderzoeksgegevens bieden nieuwe mogelijke aandachtspunten voor therapie, begeleiding en ondersteuning voor deze families. Er is meer bewustzijn en erkenning van de impact van deze slaapaandoening nodig, zowel bij artsen, onderwijzers als algemene bevolking om de ondersteuning te vergroten en het misverstand van deze pubers en hun ouders te verminderen. Sigrid: “Door samen meer te kijken naar de vraag hoe we de puber kunnen helpen, kunnen we de impact op hun leven en dat van hun ouders aanzienlijk verbeteren.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *