Griepprik, Ted van Essen, Paul Blokhuis

Influenzavaccinatie ook in coronatijd van groot belang

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was donderdag 15 oktober aanwezig bij de griepvaccinatie van Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting.

Blokhuis en Van Essen vragen hiermee aandacht voor het belang van vaccineren tegen influenza, ook in coronatijd. Blokhuis en Van Essen roepen iedereen in de risicogroep zich te laten vaccineren om complicaties van influenza en extra ziekenhuisopnamen te voorkomen.

Influenza

Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, maar de laatste jaren duurden deze lang en leidden ze tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. In totaal zitten meer dan 6 miljoen mensen in de risicogroep waarvan iets meer dan de helft zich laat vaccineren. In 2019 overleden 2.900 mensen méér dan gemiddeld tijdens de griepepidemie, waaronder vooral ouderen.

Hoge of lage opkomst in coronatijd?

Afgelopen jaren is er een licht stijgende lijn te zien in het aantal vaccinaties. De verwachtingen voor dit jaar zijn hoog. Ook in coronatijd is het voor mensen uit de risicogroepen belangrijk om de griepprik te nemen; om de complicaties van influenza en extra ziekenhuisopnamen te voorkomen. En het kan verwarring met het coronavirus vermijden.

Als echter te veel mensen gehoor geven aan de oproep om te vaccineren voorziet De Nederlandse Influenza Stichting een mogelijk tekort aan vaccins en zal er mogelijk meer nadruk gelegd worden op mensen met een hoger risico. Uit voorzorg heeft het RIVM daarom 500.000 extra vaccins ingekocht.

Een ander scenario is dat een huisartsbezoek een obstakel kan zijn voor mensen uit de risicogroep waardoor het aantal vaccinaties achter blijft. Blokhuis en Van Essen benadrukken dat huisartsenpraktijken in het hele land goed voorbereid zijn met coronamaatregelen om veilig te kunnen vaccineren.

Met deze verschillende scenario’s in gedachten zal het RIVM deze periode goed monitoren of men bereid is de griepprik te halen en zal zij mensen extra oproepen of afremmen waar nodig.

Gevolgen van influenza op hart en bloedvaten

Hoewel de griepprik niet voor 100% effectief is in het voorkomen van griep, zal een griepinfectie dankzij de vaccinatie vaak milder verlopen, met minder risico op het verergeren van bijvoorbeeld een hart- of vaataandoening.

Zo is uit een analyse van verschillende gepubliceerde studies, waaronder een studie onder 65-plussers met een hart- en vaatziekte, gebleken dat de griepprik leidt tot een lager risico op grote complicaties of sterfte als gevolg van hart- en vaatproblemen binnen een jaar na de prik.

Prof. dr. Leonard Hofstra, hoogleraar en cardioloog aan het Amsterdam UMC: “Griep kan tot serieuze gezondheidsproblemen leiden. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek onder ruim zeshonderdduizend mensen met hoge bloeddruk dat er wel degelijk een relatie is tussen griep en het krijgen of verergeren van hart- en vaatziekten op de langere termijn. De kennis hierover in Nederland onder mensen uit de risicogroepen is relatief laag”.

Webinar Influenza in coronatijd

Het webinar over influenza in coronatijd vindt plaats op woensdag 21 oktober van 14.00 tot 15.00 uur.

Afbeelding:

Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, voormalig huisarts en griepexpert, ontvangt de griepprik in bijzijn van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).   

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *