Tekening van een groep mensen bij elkaar.

Meer mensen bereid om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen

De meeste mensen in Nederland (78% van de bevolking) geven aan bereid te zijn om te betalen voor zorgbehandelingen waar men zelf geen gebruik van maakt, maar anderen wel. De betalingsbereidheid is licht toegenomen tussen 2013 en 2021. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit van het Nivel.

Nederlandse zorgstelsel

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Mensen betalen mee aan de zorgkosten van henzelf en anderen, onder andere via de premie voor de zorgverzekering.

Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel

Aan de hand van de ‘Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel’ meet het Nivel sinds 2013 om het jaar de solidariteit. Hierin vragen we de bevolking in Nederland naar de bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen. Ook onderzoeken we hoe mensen de solidariteit van anderen inschatten.

Solidariteit met de ander licht gestegen

De bereidheid om te betalen voor de zorg van anderen is licht toegenomen van 73% in 2013 naar 78% in 2021.

Verwachte solidariteit van de ander niet veranderd

De verwachte solidariteit van anderen is door de jaren heen niet veranderd. In 2021 verwacht 61% van de Nederlandse bevolking dat anderen bereid zijn om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen, tegenover 60% in 2013. 

Grafiek van Barometer Solidariteit 2021

De ontwikkeling van solidariteit en verwachte solidariteit in de periode 2013-2021. Fragment uit ‘Barometer Solidariteit: Bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen is licht toegenomen. Update met cijfers uit 2021’.

Zelf kiezen welke resultaten van de Barometer Solidariteit u wil zien

Op de pagina Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel staan dynamische grafieken waar u zelf groepen (zoals leeftijd en inkomen) kunt selecteren waarover u de resultaten wilt zien. Ook kunt u hier de solidariteit voor specifieke groepen (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) bekijken.

Het onderzoek

De ‘Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel’ geeft de solidariteit van burgers weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland.

De vragen over solidariteit worden sinds 2013 om het jaar voorgelegd aan een steekproef van 1.500 panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. De respons varieerde van 42% in 2015 tot 56% in 2021.

Gegevensverzameling

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *