huisarts dementiezorg

Mensen met dementie doen vaker beroep op huisartsenpost

Hoe vaak en waarom mensen met dementie de huisarts bezoeken of de huisartsenpost was tot nu toe niet bekend. Dat terwijl huisartsen een belangrijke rol spelen in de zorg voor mensen met dementie.

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning heeft nu bestaande gegevens uit verschillende bronnen kunnen combineren en dat geeft een goed beeld van de frequentie en redenen van contacten met de huisarts en de huisartsenpost van mensen met dementie.

Dementiezorg

Deze bevindingen zijn gebundeld in de factsheet ‘Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 6 – Contacten met de huisarts en de huisartsenpost’. In deze factsheet komt het volgende naar voren:

  • Het gemiddelde aantal huisartscontacten van mensen met dementie ligt hoger dan van mensen uit de algemene bevolking van dezelfde leeftijd.
  • Mensen met dementie hebben relatief vaak contact met de eigen huisarts vanwege algehele achteruitgang, terwijl die oorzaak niet voorkomt in de top 5 van redenen voor een bezoek aan de huisarts onder de algemene bevolking.
  • Mensen met dementie hebben daarnaast vaak contact met de huisarts vanwege aandoeningen die gerelateerd zijn aan dementie (diabetes en hoge bloeddruk).
  • Mensen met dementie tussen de 40 en de 85 jaar hebben veel vaker contact met de huisartsenpost dan hun leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking; voor mensen tussen de 40 en 75 is dit bijna twee keer zoveel.
  • Mensen met dementie hebben relatief vaak acute hulpvragen voor de huisartsenpost (5% is geclassificeerd als ‘levensbedreigend’, 23% als ‘spoed’; onder de algemene bevolking is dat respectievelijk 3% en 17%).
  • Mensen met dementie die contact hebben met de huisartsenpost hebben het vaakst algemene klachten of psychische problemen; bij mensen uit de algemene bevolking zijn dit klachten aan het bewegingsapparaat of huidproblemen.

Register Dementiezorg en Ondersteuning

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning geeft inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Het Register bevat op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017 dementie hadden. De factsheet over de huisartsenzorg en de huisartsenpost is de laatste in een reeks van zes factsheets die gaan over het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie in het jaar 2017.

Dementiezorg voor Elkaar

Het Register is opgezet als onderdeel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, onderdeel van het Deltaplan Dementie, binnen een samenwerkingsverband tussen het Nivel, Vilans, Alzheimer Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Register wordt de komende jaren uitgebreid en aangevuld met nieuwe gegevens. Wanneer informatie over vervolgjaren beschikbaar is, worden ook trends in het gebruik van zorg en ondersteuning inzichtelijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *