bevolkingsonderzoek

Nieuw bevolkingsonderzoek in de maak

Er komt een grootschalig onderzoek in vier regio´s om hart- en vaatziekten, diabetes type 2, en chronische nierschade onder 50 tot 75-jarigen vroegtijdig op te sporen. In totaal zullen 160.000 mensen voor dit onderzoek worden uitgenodigd.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in ons land in deze leeftijdsgroep zelf thuis kan testen of er mogelijk sprake is van deze aandoeningen. Hiermee moet de ziektelast bij mensen met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade de komende 10 jaar met 25% worden verlaagd.

Check@Home-onderzoek

Dit Check@Home-onderzoek is een initiatief van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA), samen met Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds.

In Nederland is er momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak om diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade in een vroeg stadium op te sporen, zoals bijvoorbeeld bij bevolkingsonderzoeken op kanker. Dit terwijl je deze aandoeningen bijvoorbeeld op basis van eiwit in de urine in vroeg stadium zou kunnen opsporen.

Groot onderzoek naar het vroeger opsporen van hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2

Niet opgemerkt

Rebecca Abma-Schouten, hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van de Hartstichting: “Bij zo’n 20 tot 50% van de mensen zijn er vroege aanwijzingen voor hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2. Hier merken zij niets van. Als deze ziekten in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, voorkomen we het ontstaan van ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of hartfalen.”

“Veel mensen met diabetes type 2 krijgen binnen 10 jaar na de diagnose ook andere chronische aandoeningen. De meest voorkomende zijn hart- en vaatziekten (49%),” vult Rens Vandeberg, algemeen directeur a.i. van het Diabetesfonds aan.

Impact

Het vroeger opsporen, tijdig behandelen en voorkomen van (verergering van) ziekten heeft voor de drie fondsen hoge prioriteit. Nu al zijn er in Nederland in totaal 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade en ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2.

Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting toenemen, bijvoorbeeld door de vergrijzing. Met een verder groeiende impact op vroegtijdige sterfte, de kwaliteit van leven en de participatie van individuen in de samenleving en zorgkosten tot gevolg.

Thuistest

In totaal zullen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar wonende in één van de vier regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) uitgenodigd worden om mee te doen met het onderzoek met een thuistest via het digitale Check@Home platform. Deze thuistest zal onder andere bestaan uit een urinetest op (risicofactoren van) nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst.

Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum, om de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Indien nodig worden passende leefstijladviezen gegeven en, zo nodig, medicatie.

Levensreddend

Voor het onderzoek is een groot samenwerkingsverband opgericht met als doel om uiteindelijk voor alle inwoners van Nederland tussen 50 en 75 jaar, een landelijke en laagdrempelige kosteneffectieve aanpak te ontwikkelen om hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade een vroeg stadium op te sporen, de juiste behandeling in te zetten en hiermee (progressie van) deze aandoeningen en complicaties hiervan te voorkomen. Zo kunnen levens en levenskwaliteit gered worden.

Eerder onderzoek

Het Check@Home onderzoek borduurt voort op eerdere onderzoeken, waaronder het NierCheck onderzoek uitgevoerd onder leiding van UMCG-nefroloog Ron Gansevoort.

Annemiek Dorgelo, programmamanager Preventie van de Nierstichting: “Dit onderzoek, dat onlangs is uitgevoerd in Breda heeft aangetoond dat de Nederlandse bevolking bereid is om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. Ook laat dit onderzoek zien, dat door de bevolking te screenen op eiwitverlies in de urine, mensen met nog niet ontdekte risicofactoren voor chronische nierschade en hart- en vaatziekten worden opgespoord, die baat hebben bij behandeling.”

Subsidie

Het totale budget van het Check@Home project is 8,9 miljoen euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en financiële bijdragen van de Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds en verschillende private partners.

3 gedachten over “Nieuw bevolkingsonderzoek in de maak”

  1. Juist in het noorden zou het een goed onderzoek zijn aangezien overgewicht daar vaak voorkomt. Gemiste kans en ja ik zou ook graag meedoen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *