inhalatiemedicatie

Nivel onderzoekt het vertrouwen in de apotheek onder mensen met astma of COPD

Het apotheekteam kan een grote rol spelen bij het verbeteren van het gebruik van inhalatiemedicatie bij patiënten met astma en/of COPD. Het Nivel onderzoekt, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, hoe de apotheek de patiënten informeert en begeleidt.

Middels deze oproep vragen wij gebruikers van inhalatiemedicatie om een vragenlijst in te vullen over het vertrouwen in de apotheek.

Apotheekzorg

Het apotheekteam is vaak de laatste schakel in de zorgketen die de patiënt ziet voor het starten met de medicatie. Het apotheekteam kan een grote rol spelen in begeleiding en advies over deze medicatie. Ook kan het patiënten ondersteunen bij het beter begrijpen van de informatie en het beter gebruiken van hun geneesmiddelen.

Met dit onderzoek hopen we inzicht te krijgen in hoe de apotheek dit doet. Op basis van de resultaten kunnen wij aanbevelingen doen voor betere zorg in de apotheek.

Hoeveel vertrouwen heeft u in de apotheek?

Bent u gebruiker van inhalatiemedicatie en ouder dan 18 jaar? Wij vragen u om ons te helpen met inzicht verkrijgen in de mate van vertrouwen in de apotheek, ook als u weinig vertrouwen heeft in het functioneren van de apotheek. Wij zijn geïnteresseerd in alle meningen.

Onderzoek:

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op onze website. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de uitkomsten, kunt u dit per mail aangeven bij Roland te Paske.

Meer weten of vragen over (deelname aan) het onderzoek?

Neem contact op met de betrokken onderzoeker Roland te Paske: R.tePaske@nivel.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *