diëtist, huisarts

Patiëntgegevens koppelen tussen diëtist en huisarts

Het Nivel verzamelt doorlopend de zorggegevens van verschillende patiëntgroepen binnen zijn registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Eerder bleek al dat koppeling van patiëntgegevens van de fysiotherapeut met die van de huisarts nieuwe informatie kan opleveren. Dit blijkt ook te gelden voor het koppelen van gegevens van de diëtist.

Voor bijna 11% van de patiënten bij de diëtist is binnen Nivel Zorgregistraties ook informatie bekend vanuit de huisartspraktijk. Koppeling biedt meer inzicht over bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen en medicatiegebruik. Hierdoor kan het zorggebruik en het zorgproces van specifieke patiëntgroepen in kaart worden gebracht.

Patiëntgroep waarvan gegevens gekoppeld zijn, is representatief voor alle patiënten

De praktijken binnen de diëtetiek- en huisartsregistratie die aangesloten zijn bij de Nivel Zorgregistraties zijn beiden verspreid over het hele land, maar de populaties overlappen slechts deels.

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 11% van de patiënten uit de diëtetiekregistratie ook bekend is in de huisartsregistratie. Van deze patiënten is de informatie van beide zorgverleners dus te koppelen. Deze gekoppelde patiënten blijken representatief voor alle diëtetiekpatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Meer inzicht in zorgproces en specifieke patiëntgroepen

Het koppelen van patiëntengegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt. Zo kan onderzocht worden wanneer specifieke patiëntgroepen bij welke zorgverlener komen, en in welke volgorde zorg wordt verleend.

Het is dan bijvoorbeeld mogelijk te onderzoeken hoeveel jaar na de diagnose diabetes iemand bij een diëtist komt, en welke factoren daaraan ten grondslag liggen.

Ook wordt het door deze koppeling mogelijk om specifieke patiëntengroepen bij de diëtist  met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld patiënten met en zonder medicatie.

Over het onderzoek

De diëtetiekregistratie over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevatten gegevens van ruim 71.000 patiënten. Voor deze patiënten is gekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen.

Het koppelen van de deze beide soorten data op patiëntniveau is gedaan op basis van BSN-pseudoniemen, waardoor de anonimiteit van patiënten – zoals altijd bij het werken met data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – ook bij dit onderzoek was gewaarborgd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *