donorregister.nl

Ruim 6,8 miljoen Nederlanders registreren al hun keuze op donorregister.nl

Steeds meer mensen in Nederland registreren al hun keuze in aanloop naar de nieuwe donorwet die 1 juli 2020 ingaat. Tot 3 december 2019 vulden 6.876.843 Nederlanders vanaf 12 jaar hun keuze in op donorregister.nl, waarvan 86.686 in november. Wie nog geen keuze heeft gemaakt of ingevuld, wordt vanaf 26 december met de bioscoopcommercial ‘In het duister tasten’ gevraagd dit alsnog te doen. Over een half jaar gaat de nieuwe donorwet in. Wie op 1 juli 2020 nog geen eigen keuze heeft ingevuld op donorregister.nl, komt in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Donorregister.nl

“Ik ben blij dat de campagne over het nieuwe Donorregister steeds meer mensen bereikt en het drukker wordt op donorregister.nl”, aldus minister van medische zorg Bruno Bruins. “Beslissen of je wel of geen orgaandonor wilt worden na je overlijden is niet makkelijk. Praten met je familie of vrienden over de mogelijke keuzes kan hierbij helpen. Dan weten zij ook direct wat jouw keuze over orgaandonatie is. Sinds deze week staat meer dan 50% van de volwassenen in Nederland met hun eigen keuze in het Donorregister. Ook de komende maanden werk ik er hard aan zoveel mogelijk mensen te bereiken om hen te motiveren hun eigen keuze in te vullen. Daarvoor is nu ook een bioscoopcommercial gemaakt die van 26 december tot en met 8 januari te zien is in 96 bioscopen en filmhuizen in Nederland”.

Bioscoopcommercial

Tast jij ook in het duister over hoe jouw familie in het Donorregister wilt staan? Deze vraag wordt bioscoopbezoekers mogelijk gesteld wanneer zij in de kerstvakantie naar de bioscoop gaan. De bioscoopcommercial, die in het duister wordt getoond, moedigt bezoekers aan met familie of vrienden te praten over hun keuze over orgaandonatie en deze in te vullen op donorregister.nl. Volwassenen die geen keuze invullen, komen vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Welke keuze je maakt, bepaal je zelf

Keuze 1: Ja, ik geef toestemming
Je wil donor worden. Misschien wil je sommige organen en weefsels niet doneren. Je kunt dit ook invullen op het formulier.

Keuze 2: Nee, ik geef geen toestemming
Je wil geen donor worden.

Keuze 3: Mijn partner of familie beslist
Je wil dat je partner of familie voor je kiest na jouw overlijden.

Keuze 4: Een door mij gekozen persoon beslist
Je wil dat iemand anders voor je kiest na jouw overlijden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *