digitale inzage in medische gegevens

Ruim 80% van de ziekenhuizen biedt digitaal inzage in medische gegevens

Bij 60 van de 73 ziekenhuizen kunnen patiënten hun medische gegevens via een patiëntportaal online inzien. Vorig jaar was dit mogelijk bij 49 ziekenhuizen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Nictiz op hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. Online inzage geeft patiënten meer inzicht in hun gezondheid, omdat ze over hun eigen patiëntgegevens, zoals uitslagen van bloedonderzoek, beschikken.

Bij 44 van de 60 portalen kunnen patiënten hun medicatieoverzicht inzien. Patiënten kunnen wijzigingen op hun medicatieoverzicht bij 9 ziekenhuizen online aanvragen. Dit aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 2018. Patiënten kunnen wel vaker herhaalrecepten aanvragen. Dit kan bij ruim een kwart van de ziekenhuizen met een patiëntportaal.

Onderzoeksresultaten

Vrijwel alle ziekenhuizen met een portaal bieden inzicht in onderzoeksresultaten, zoals bloedonderzoek. Patiënten kunnen bij 59 van de 60 patiëntportalen hun laboratoriumresultaten inzien. Bij 52 ziekenhuizen kunnen zij verslagen van beeldvormend onderzoek en radiologie inzien. Geen enkel ziekenhuis biedt inzage in röntgenfoto’s en MRI-scans aan. Vorig jaar kon dit nog bij 4 ziekenhuizen.

“De inhoud van uitslagen, verslagen en brieven is duidelijk en je kunt alvast een lijstje maken van zaken die je met je arts bij de volgende afspraak wilt bespreken” – Patiënt Alrijne Ziekenhuis.

Toegang

Het is belangrijk dat patiënten kunnen vertrouwen op de veiligheid en betrouwbaarheid van hun eigen gegevens. Alle 60 ziekenhuizen maken gebruik van twee factor authenticatie. 50 Ziekenhuizen hebben gekozen voor DigiD met sms. Sinds vorig jaar hebben een aantal ziekenhuizen hun inlogmethode geüpgraded van één naar twee factor authenticatie. Met de komst van de Wet Digitale Overheid zal er komend jaar gestreefd worden naar een inlogniveau van minimaal Substantieel.

Dit houdt in dat patiënten een éénmalige ID-check van hun paspoort, rijbewijs of identiteitskaart toevoegen. Hiermee wordt een hogere mate van betrouwbaarheid bereikt dan het huidige DigiD.Bij veel ziekenhuizen, iets meer dan 60%, kunnen kinderen onder de 16 jaar zelf toegang krijgen. Ten opzichte van 2018 is dit een toename van meer dan 10%.

patiëntportaal medische gegevens
Bij 60 van de 73 ziekenhuizen kunnen patiënten hun medische gegevens via een patiëntportaal online inzien.

VIPP

Steeds meer ziekenhuizen bieden patiënten de mogelijkheid om te ‘duppen’: het nieuwe werkwoord voor digitale uitwisseling tussen patiënt en professional. Dit is een gevolg van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) dat de NVZ samen met VWS heeft ontwikkeld.

Het doel van VIPP is de patiënt online inzage te geven in de eigen medische gegevens, waardoor hij meer invloed krijgt op zijn eigen zorg. Immers, goed geïnformeerde patiënten kunnen zich beter voorbereiden op het gesprek met hun arts waardoor de zorg patiëntgerichter wordt.

“Ziekenhuizen bieden niet alleen de mogelijkheid om te duppen, patiënten maken hier ook steeds vaker gebruik van. Het aantal duppende patiënten is inmiddels verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Mooi om te zien dat we gezamenlijk zoveel voortgang boeken” – NVZ

Wettelijke verankering

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg schrijft voor dat per 1 juli 2020  patiënten recht hebben op online inzage in of een elektronische afschrift van  hun medische gegevens. Ziekenhuizen zijn op de goede weg blijkt uit de resultaten van dit onderzoek. Van de 13 ziekenhuizen die nog geen online inzage bieden, geeft een deel op hun website aan dat ze binnenkort een patiëntportaal lanceren.   

Meer informatie

Bekijk de actuele cijfers op www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *