Corona zelftest

Verkoop pas zelftesten als er goede verpakkingen zijn

Bij de introductie van de zelftest op het coronavirus kwam in hoog tempo een grote verscheidenheid aan verpakkingen op de markt. Niet altijd voldeden die verpakkingen aan de eisen. Ook was de communicatie over wanneer een zelftest gebruikt zou moeten worden nog niet helemaal op orde. Dat kan hebben geleid tot verwarring bij de consument.

En onduidelijkheid en verwarring bij de consument over zelftesten kunnen leiden tot een afname in vertrouwen in het testbeleid. Daardoor is er een grotere kans dat mensen de coronamaatregelen bewust of onbewust niet meer opvolgen.

Publicatie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Dat signaal geeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) af in een publicatie over zelftesten. Hiervoor werd een beperkt onderzoek uitgevoerd naar de verkoop van zelftesten. Dat leidt tot een aantal signalen en aanbevelingen. Iedereen die besmet is met het coronavirus en in isolatie gaat, helpt bij de bestrijding van de pandemie. De zelftest voor het coronavirus kan daar ook een bijdrage aan leveren, mits zorgvuldig gebruikt. De inspectie heeft ook gezien dat de markt volop in beweging is en dat er al verbetering optreedt.

Duidelijkheid voor de consument

Om de testen zorgvuldig te kunnen gebruiken is het belangrijk dat de consument precies weet welk product hij gebruikt en waarvoor. Doordat onvoldoende duidelijk was aan welke vereisten de verpakking van de zelftest moest voldoen, zijn er bij de start van de verkoop van zelftesten veel variaties op de markt gekomen.

Een van de aanbevelingen is dan ook dat zelftesten pas verkocht zouden moeten worden als de verpakking helemaal geschikt is voor verkoop aan consumenten. Elke consument die een verpakking met één of een aantal testen koopt, vindt daar dan ook minimaal éénmaal de juiste bijsluiter en instructies bij. De informatie in de bijsluiter moet kloppen, goed te begrijpen zijn voor iedereen en niet per verpakking verschillen.

Per stuk

Duidelijke verpakkingen zijn het makkelijkst te realiseren als zelftesten per stuk worden verpakt en verkocht aan de consument. Dat voorkomt dat verkooppunten als drogisterijen en apotheken zelf de tests moeten ompakken in verpakkingen per stuk en vermindert de risico’s dat er iets niet klopt aan de verpakking. Ook schept het meer duidelijkheid voor de consument.

Diverse tekortkomingen

In de proefaankopen die de inspectie deed constateert zij diverse tekortkomingen aan de verpakking en bijsluiters. Maar het zijn wel allemaal testen waar een tijdelijke ontheffing voor is verleend om te worden verkocht als zelftest.

Koepelorganisaties van verkooppunten geven aan soms benaderd te worden door partijen met een aanbod van zelftesten waarbij het soms ook om zelftesten zónder ontheffing gaat. Verkooppunten die hiermee geconfronteerd worden, kunnen dit melden bij de inspectie via het Landelijk Meldpunt Zorg.

Kwaliteit en veiligheid

De inspectie ziet toe op de kwaliteit en de veiligheid van de testen. De publicatie is niet gebaseerd op diepgravend onderzoek naar zelftesten, maar een eerste analyse van de signalen die de inspectie de afgelopen drie weken heeft ontvangen.

Publicatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *