e-healthweek 2020

Zien, doen en ervaren tijdens de landelijke e-healthweek 2020

27 januari t/m 1 februari 2020 is de landelijke e-healthweek. De week waarin de toekomst van de zorg extra aandacht krijgt. In de zorg komt steeds meer mensgerichte technologie (e-health). Dat geeft nieuwe mogelijkheden voor de kwaliteit van de zorg: méér regie en mogelijkheden vanuit huis voor de patiënt, en dit kan de druk op zorgprofessionals verkleinen. Maar het geeft ook uitdagingen. Er worden ‘digivaardigheden’ gevraagd, nieuwe zorgprocessen worden ingericht en de omgang met patiënten verandert.

E-healthweek 2020

Tijdens de e-healthweek 2020 werken zorg- en onderwijsinstellingen, gemeentes, zorgverzekeraars, leveranciers en patiëntenverenigingen samen om patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals te laten zien wat er mogelijk is met zorg en technologie. Een initiatief waarin iedereen ziet en ervaart wat mogelijk is en wordt uitgedaagd om mee te doen.

Wat is de impact van de e-healthweek?

In de week staan opschaling, van goed idee naar algemeen gebruik, én digitale vaardigheden, welke kennis en vaardigheden zijn nodig om technologie daadwerkelijk toe te passen, centraal. Minister Bruno Bruins van VWS trapt de week af tijdens de ict&health openingsmanifestatie. Tijdens de week laten we met ruim 200 vrij-toegankelijke activiteiten zien hoeveel beweging er op het e-health front is. Op deze manier stimuleren we het zetten van de volgende stap in het toegankelijk maken van digitale zorgondersteuning.

Van goed idee naar algemeen gebruik

Hoe werken patiëntenportalen van de huisarts of het ziekenhuis Helpt online zelfhulp? Wat betekent het om thuis hartslag en bloedwaarden te meten, waardoor je niet naar het ziekenhuis hoeft. Kun je door een VR-bril makkelijker van bepaalde angsten afkomen? Wat is het voordeel van slim incontinentiemateriaal? Wat kun je met een eigen patiëntendossier waar alle medische gegevens voor jezelf beschikbaar zijn? Zomaar een greep uit het aanbod demonstraties, workshops, masterclasses en netwerkbijeenkomsten waarin mensen hun praktijkervaringen delen en de impact op de kwaliteit van de zorg tastbaar wordt.

Digitale vaardigheden

Voor vernieuwende en efficiënte zorg is het van belang dat patiënt en zorgprofessional over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Ook voor deze vaardigheden biedt de e-healthweek verschillende activiteiten die aansluiten bij iemands interesse of situatie. Voorbeelden zijn bijeenkomsten, waar het gebruik van de tablet laagdrempelig wordt uitgelegd of de digivaardigbijeenkomsten voor ziekenhuizen en GGZ.

ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving heeft als missie bij te dragen aan een veerkrachtige en kansrijke digitale samenleving waarin iedereen meedoet. Het neutrale platform is vanuit het thema Zorg initiatiefnemer van de e-healthweek. Dit organiseren zij samen met de hoofdpartners van de e-healthweek: ministerie van VWS, ZonMw, Zorg van Nu, ICT&Health en de Patiëntenfederatie.

Meer informatie

Geïnteresseerd? Kijk op de website www.ehealthweek.net wat er in Nederland allemaal te zien, doen en ervaren is. Ook voor u!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *