alcoholmarketing

Impact en effect van alcoholmarketing

Alcoholmarketing leidt in het algemeen tot meer alcoholgebruik, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord. Bestaande kennis over alcoholmarketing is systematisch geordend en er is in kaart gebracht welke kennis nog ontbreekt.

Conclusies uit het onderzoek

Alcoholmarketing leidt tot meer alcoholgebruik, ook bij minderjarigen. Voor deze conclusie is nu voldoende wetenschappelijk bewijs. Of alcoholmarketing ook bijdraagt aan meer alcoholgebruik onder zwangere vrouwen, zware drinkers of verslaafden is onbekend.

Verder blijkt dat alcoholmarketing in Nederland zeer aanwezig is en dat deze alcoholmarketing ook minderjarigen bereikt. Denk bij alcoholmarketing aan:

  • televisiespotjes;
  • reclamezuilen;
  • sponsoring van evenementen;
  • posts en tweets van alcoholmerken;
  • reclame op sociale media.

Met name de ontwikkelingen van blootstelling aan alcohol-gerelateerde inhoud en alcoholmarketing op sociale media is in toene¬mende mate een gegeven dat aandacht verdient. Over de effecten van marketing van 0.0% dranken en het groeiende marktaandeel van dit nieuwe segment dranken is nauwelijks iets bekend en hier zou meer onderzoek gewenst zijn.

alcoholmarketing, bier

Kennissynthese

Universiteit Twente heeft in samenwerking met Universiteit van Amsterdam en Tactus Verslavingszorg het onderzoek gedaan. Met behulp van literatuuronderzoek hebben zij de bestaande kennis over de omvang en gevolgen van alcoholmarketing systematisch geordend. Het resultaat hiervan is de kennissynthese Alcoholmarketing.

Nationaal Preventieakkoord: Nederland gezonder maken

Het onderzoek is gedaan in het kader van het Nationaal Preventieakkoord (2018). Hierin staan ambities en maatregelen om Nederland gezonder te maken. Naast problematisch alcoholgebruik, ligt de focus ook op roken en overgewicht.

In het akkoord staan twee doelstellingen over marketing van alcoholhoudende dranken:

  • We willen voorkomen dat marketing voor alcoholhoudende dranken bijdraagt aan problematisch alcoholgebruik.
  • Het streven is dat alcoholmarketing jongeren niet of zo weinig mogelijk bereikt en beïnvloedt. Dit gaat verder dan dat alcoholmarketing niet gericht mag zijn op jongeren.
alcoholmarketing, cocktails

Problematisch alcoholgebruik

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De gezondheid van veel Nederlanders kan verbeteren.

Problematisch alcoholgebruik heeft grote consequenties. Niet alleen voor de gebruiker heeft het schadelijke gevolgen, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, draagt ZonMw bij aan vernieuwend en inzichtgevend onderzoek.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *