kinderen coronavirus maatregelen

Onderzoek naar effect corona-maatregelen op leefstijl kinderen

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ zijn een onderzoek gestart naar de invloed van de corona-maatregelen op de leefstijl van kinderen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de achterliggende mechanismen tussen het hebben van overgewicht en het ziektebeloop van het coronavirus bij de jeugd. Hoewel kinderen veel minder vatbaar zijn voor het virus, wil dat niet zeggen dat ze er helemaal van gevrijwaard zijn.

Coronavirus

Het coronavirus heeft de dagelijkse gang van zaken in veel Nederlandse gezinnen verstoord. Zo bleven veel kinderen door het sluiten van scholen noodgedwongen thuis. De getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, zorgden ook voor een beperking van activiteiten buitenshuis en een veranderde dagindeling. De omstandigheden waren dan ook zodanig dat ongezond gedrag in de hand kon (en kan) worden gewerkt. Tot in welke mate dit ook werkelijk het geval is, willen de onderzoekers achterhalen. De verkregen inzichten kunnen in de dagelijkse praktijk worden toegepast om kinderen te helpen gezond(er) te blijven leven.

Vragenlijst

Door het invullen van digitale vragenlijsten tijdens en na de coronacrisis wordt de eventuele verandering van leefstijl in kaart gebracht. Deze vragenlijsten worden onder meer uitgezet onder de kinderen die bij het expertisecentrum COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children) van het Maastricht UMC+  onder begeleiding zijn en in andere Nederlandse obesitasklinieken voor kinderen. Daarbij wordt ook in kaart gebracht of de vele snel opgestarte tools voor online begeleiding om in deze tijd gezond te blijven leven hen heeft geholpen. Omdat de onderzoekers het belangrijk vinden te weten te komen hoe het leven, welzijn en de gezondheid van alle kinderen is veranderd tijdens de coronacrisis, wordt de vragenlijst toegankelijk gemaakt voor alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar (onafhankelijk van hun gewicht) in heel Nederland.

Relatie coronavirus en overgewicht

Over het algemeen loopt de ziekte die het coronavirus veroorzaakt bij kinderen een stuk milder dan bij volwassenen. Bij de volwassenen is echter wel bekend dat het ziektebeloop bij patiënten met fors overgewicht ongunstiger verloopt. De Maastrichtse wetenschappers willen daarom onderzoeken of dit ook bij kinderen het geval is. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van een landelijke registratie van kinderen die het coronavirus hebben gehad. Die gegevens worden gecombineerd met de informatie die al beschikbaar is over de kinderen die bekend zijn bij obesitasklinieken, waaronder COACH. Hier wordt namelijk al onderzoek gedaan naar de effecten van overgewicht op de ontwikkeling van ziekten. Door de beschikbare data slim te combineren kunnen de onderzoekers een beter inzicht krijgen in wat er zich in het lichaam afspeelt en welke kinderen extra hard worden getroffen door het coronavirus.

Deelnemen aan de studie?

Het onderzoek draagt de titel COLC-studie (COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children). Naast het Maastricht UMC+ als projectleider participeren ook Rijnstate, VieCuri MC, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ErasmusMC en het OLVG in het onderzoek. Alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen terecht op www.mumc.nl/colc-studie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *