Stoom komt uit een fabriekspijp, in het licht van de dageraad, in een stedelijke landschap.

Blootstelling van mensen aan chemische stoffen wordt in Nederland niet gemeten

De blootstelling van mensen aan chemische stoffen wordt in Nederland niet gemeten, maar geschat. Hierdoor heeft de overheid onvoldoende zicht op deze blootstelling en ontbreken gegevens die nodig zijn om beleid te controleren en verbeteren.

  • De Gezondheidsraad adviseert daarom te investeren in een structureel meetprogramma met biomonitoring.

Blootstelling schatten

Om de blootstelling aan chemische stoffen te schatten voert de overheid metingen uit in bijvoorbeeld de lucht, (drink)water en consumentenproducten. Of en in welke mate chemische stoffen in het lichaam terechtkomen kan alleen worden vastgesteld door biomonitoring.

Biomonitoring

Dit is een methode waarbij stoffen worden gemeten in lichaamsmateriaal als bloed of urine. Biomonitoring vindt in Nederland echter alleen incidenteel plaats, meestal in reactie op maatschappelijke onrust. Daardoor ontbreken belangrijke gegevens over blootstelling die nodig zijn voor het controleren en optimaliseren van beleid.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert een biomonitoringsprogramma in te richten dat bestaat uit regelmatige, herhaalde metingen in lichaamsmateriaal bij een representatieve groep deelnemers.

Hierdoor kan de totale blootstelling vanuit verschillende bronnen tegelijk worden gemeten en worden risicogroepen in beeld gebracht.

Ook kan de overheid trends in blootstelling in beeld krijgen en meetgegevens vergelijken van locaties waarover zorgen zijn. Door het meetprogramma kan de overheid burgers beter beschermen tegen schadelijke blootstelling.

Biomonitoringsprogramma’s

Biomonitoringsprogramma’s worden internationaal steeds vaker ingezet en in bijvoorbeeld Vlaanderen en Duitsland lopen ze al jaren.

Programma’s uit het buitenland hebben de meerwaarde van een meetprogramma laten zien. Ook kan de kennis die in internationaal verband is opgedaan worden gebruikt bij de opzet van een Nederlands programma.

Meer informatie

1 gedachte over “Blootstelling van mensen aan chemische stoffen wordt in Nederland niet gemeten”

  1. Een biomonitoringprogramma op basis van werkelijke metingen lijkt mij uitstekend, aangezien er steeds meer bronnen aanwezig zijn van waaruit, kwalijke chemische stoffen in ieders lichaam terrecht komen. De opmerking: zodat de overheid ons beter kan beschermen, stoort mij mateloos. De overheid stelt nl tot nu toe uitsluitend het economisch belang als hoogste prioriteit en de gezondheid van de Nederlanders vindt zij van geen enkel belang , gezien het wanbeleid omtrent veilige voeding, drinkwaterwinning, gebruik van chemische akkerbouw en overproductie in ons kleine landje.
    De voedselproducenten , chemiebedrijven, (chemische-) boeren, Supermarktketens, multinationals, plasticverwerkers, vleesproducenten, melkproductieverwerkingsbedrijven etc. Lachen in hun vuistje. Nederland is een paradijs voor grootschalige misdaad.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *