coronakompas. maatschappelijke effecten corona

Coronakompas over kwaliteit van leven en samenleving tijdens de coronacrisis

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een aanzet gemaakt om – op basis van bestaand onderzoek – de eerste inzichten daarover samen te brengen in een SCP-Coronakompas. 

Coronakompas

Dit biedt inzicht in die maatschappelijke effecten, hoe die zich door de tijd kunnen ontwikkelen, en wat de mogelijkheden zijn om tijdig bij te sturen. Dat helpt om te sturen op de wendbaarheid en veerkracht van onze samenleving tijdens de duur van deze crisis, maar ook om te voorkomen dat bestaande kloven tussen specifieke groepen zich op termijn vergroten.

Maatschappelijke gevolgen

De coronamaatregelen die gericht zijn op het indammen van de epidemiologische verspreiding van het virus grijpen diep in op hoe we werken, hoe we leven, hoe we leren en hoe we zorgen.

Om de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis in de toekomst beheersbaar te houden, is het van belang om de effecten die corona op ons algehele welzijn heeft, mee te wegen in de huidige besluitvorming. Hoe houden we de kwaliteit van ons leven op peil en hoe houden we de samenleving als geheel bij elkaar?

Beleidsinstrumenten

We hebben, gezien de mix van problemen die de coronacrisis met zich meebrengt, een mix van mogelijke handelingsperspectieven en beleidsinstrumenten verkend:  

  • Economische (incentives, gedrag prikkelen);
  • Communicatieve (informatie delen, overtuigingskracht toepassen);
  • Juridische instrumenten (regulering).

Gedrag

Elk van deze instrumenten kan erop gericht zijn gedrag aan banden te leggen en dus te beperken (heffingen; verboden) of om  gedrag juist te stimuleren (subsidies; voorlichting; geboden). Het kan sterk vanuit de overheid worden gestuurd, of meer in interactie met de doelgroep worden ontwikkeld.

De handelingsperspectieven die we voorstellen zijn niet de enige denkbare. Wel kunnen we vanuit onze opgebouwde kennisbasis stellen dat de handelingsperspectieven die we voorstellen kansrijk zijn in het mitigeren van enkele negatieve gevolgen van de crisis.  

Eerdere inzichten

Het SCP bouwt hiermee voort op eerdere inzichten, zoals die ook werden gepubliceerd in diverse beleidssignalementen en publicaties over de te verwachten gevolgen van corona en het welbevinden ten tijde van corona. Alle SCP-publicaties over corona zijn hier te vinden.

Het SCP-coronakompas zal de komende periode verder worden ontwikkeld ten behoeve van integrale besluitvorming door het kabinet.

Downloaden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *