Boer spuit gewasbeschermingsmiddelen op zijn land.

Hoe veilig zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die in de landbouw gebruikt worden voor het beschermen van een gewas tegen bijvoorbeeld schimmels, insecten en onkruiden. Elk middel wordt beoordeeld of het veilig is voor mens en milieu.

Via voedsel komen mensen in aanraking met meerdere middelen tegelijk. Het effect hiervan wordt cumulatief effect of mengseltoxiciteit genoemd.

Mengseltoxiciteit

Het RIVM ontwikkelde samen met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en Biometris (Wageningen Universiteit) een rekenmodel om deze mengseltoxiciteit via voedsel te kunnen berekenen. Dit model heet het Monte Carlo Risk Assessment (MCRA).

Mengselrisicobeoordeling

De EFSA-methodes en het MCRA-model maken het mogelijk om mengselrisicobeoordeling, zoals beschreven in de Gewasbeschermingsmiddelenwet, uit te gaan voeren in heel Europa voor zover het de blootstelling via voedsel betreft. 

Het RIVM en EFSA hebben samen belangrijke stappen gemaakt om dit rekenmodel klaar te maken voor internationaal gebruik door risicobeoordelaars die een verantwoordelijkheid hebben in het Europese risicobeleid.

Transparant en openbaar

Naast de Gewasbeschermingsmiddelenwet, is het volgens Europese regels ook belangrijk dat de risicobeoordeling van chemische stoffen volledig transparant en openbaar is.

In een gezamenlijk rapport van het RIVM en EFSA wordt het MCRA-model uitgelegd en beschreven hoe het MCRA aan deze wettelijke eisen voldoet.

Aanbevelingen voor gebruik

Het rapport geeft ook aanbevelingen over hoe het model gebruikt kan gaan worden bij de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Gebruikers, zoals risicobeoordelaars, die een verantwoordelijkheid hebben in de veiligheidsbeoordeling, zijn het afgelopen jaar door het RIVM getraind met het rekenmodel.

Verder is er binnen MCRA een helpdesk waar zij hulp kunnen krijgen bij het uitvoeren van berekeningen. Het RIVM biedt deze ondersteuning. 

Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *