SCP Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de maatregelen bij de aanpak van de Coronapandemie tegen het licht gehouden. Op basis van bestaande kennis heeft het SCP een eerste – zeer voorlopige – schets gemaakt van mogelijke maatschappelijk gevolgen.

Dit doet het SCP mede ten behoeve van het werk van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de besluitvorming door het kabinet.

Momentopname

Dit beleidssignalement is een momentopname. De maatregelen zijn aan verandering onderhevig. Woensdag 6 mei jl. zijn enkele aanpassingen van de maatregelen met betrekking tot het voortgezet onderwijs en het mbo aangekondigd die niet bekend waren tijdens het schrijven van dit signalement. Ook daarvoor geldt dat de onze inzichten relevant blijven.

Maatschappelijke gevolgen

Het SCP heeft in het bijgevoegde beleidssignalement een eerste aanzet gedaan om vanuit bestaand onderzoek te beschrijven welke maatschappelijke gevolgen we zien optreden en verwachten naar aanleiding van de coronamaatregelen van de overheid.

SCP publicatie: Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen (downloaden)

Specifieke maatregelen m.b.t.:

 1. de vrije tijd
 2. het basisonderwijs
 3. het voortgezet onderwijs
 4. het mbo
 5. het hoger onderwijs
 6. thuiswerken
 7. ondernemers
 8. werkgelegenheid
 9. asielketen
 10. de GGZ
 11. verpleeghuizen 

SCP publicatie: Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen (downloaden)

SCP Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

Eerste aanzet

Het SCP spreekt nadrukkelijk van een aanzet, want het gaat om een unieke situatie waar we nog geen afgerond onderzoek over hebben. Ze hebben vanuit eigen SCP-onderzoek, aangevuld met literatuur van anderen, doordacht wat deze maatregelen kunnen betekenen in sociaal en cultureel opzicht voor werk, zorg, onderwijs, vrije tijd en asielzoekers.

Aanvullen en samenwerken

De komende tijd wordt deze eerste tranche beleidssignalementen aangevuld met nadere inzichten uit eigen gegevensbestanden, de literatuur en met nieuw onderzoek waarin verder vooruit wordt gekeken, naar maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en hoe deze de ervaringen van burgers, hun leefsituatie en mogelijk gedrag beïnvloedt.

In samenwerking met anderen (zoals de collega planbureaus, het RIVM en de SER) zal het SCP hiermee de komende tijd onze adviserende rol invullen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *