Arts toont empathie bij patient.

Borstkankerpatiënt onthoudt meer als arts empathie toont

Patiënten die ongeneeslijke borstkanker hebben, onthouden meer informatie over hun behandeling als hun arts meer empathie toont in het gesprek. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden in samenwerking met het Nivel. De publicatie is onlangs verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Patient Education and Counseling.

20 tot 60 procent

Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, moeten bij elk gesprek met hun arts veel informatie onthouden. “Maar we weten uit eerder onderzoek dat dat niet zo eenvoudig is”, zegt Van Vliet van de Universiteit Leiden. Patiënten onthouden maar zo’n twintig tot zestig procent van de informatie die de arts hen vertelt. Het vermoeden is dat dit komt door de stress die het gesprek veroorzaakt.

Meer empathie verbetert opname van informatie

“Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat wanneer een arts meer empathie toonde aan de patiënt, deze significant meer informatie onthield uit het gesprek. En dan vooral informatie over de behandeldoelen of beoogde positieve effecten van de behandeling”, aldus Van Vliet.

Angst

Opvallend genoeg werd er geen link gevonden met het verminderen van angst door de meer empathische houding. “Dus het onderliggende mechanisme waardoor empathie dit effect heeft, kennen we helaas nog niet”.

Kracht van empathie benutten

Het onderzoek toont volgens Van Vliet de kracht van empathie aan. “Het is echt belangrijk dat artsen empathie tonen, en niet alleen omdat patiënten zich daardoor beter voelen. Het helpt de patiënt ook bij het onthouden van informatie van de arts. Dat is van groot belang, zeker nu patiënten steeds meer geacht worden actief mee te beslissen over hun eigen behandeling”.

Over het onderzoek

Het Nivel maakte bij 41 patiënten opnames van een uitslaggesprek met hun arts – uiteraard met toestemming. Eenmaal thuis vulden de patiënten een vragenlijst in over wat de arts verteld had. Door de vragenlijst te vergelijken met de audio-opname van het gesprek, konden de onderzoekers vaststellen hoeveel van de informatie de patiënt had onthouden. De audio-opname werd door de onderzoekers ook gebruikt om de score te noteren van de mate van empathie die de arts uitte in het gesprek.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij Liesbeth van Vliet: l.m.van.vliet@fsw.leidenuniv.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *