medicatietrouw

Medicatietrouw in coronatijd

De coronapandemie heeft volgens de meeste geneesmiddelgebruikers weinig impact gehad op hun geneesmiddelgebruik, ook al zorgt de pandemie voor onderbrekingen in de dagelijkse routine.

Voor mensen waarbij de routine sterk doorbroken werd, door een veranderde werksituatie of thuisblijvende kinderen, is de medicatietrouw wel wat verminderd ten opzicht van voor de pandemie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Medicatietrouw

Het onderzoek is uitgevoerd middels een vragenlijst tijdens de eerste golf van de coronapandemie (voorjaar 2020). Wanneer de werksituatie is veranderd, zoals vanuit huis werken of veranderde werktijden, geeft 9% aan vaker dagen te hebben waarop ze een dosering vergeten dan voor de coronacrisis. 5% van de respondenten waarbij de werksituatie is veranderd geeft aan minder vaak een dosering te missen.

Onder ouders die kinderen thuis hadden vanwege de sluiting van de scholen en opvang blijkt de impact groter: 15% heeft vaker dagen waarop ze een dosering missen. 5% van deze ouders geeft aan minder doseringen te missen dan voor de pandemie.

Medicatietrouw verandering
Fragment uit factsheet Impact van de COVID-19-pandemie op de medicatietrouw van mensen die chronisch medicatie gebruiken. De grafiek geeft de verandering in medicatietrouw aan onder respondenten voor wie de thuissituatie is veranderd door thuisblijvende kinderen. Het aantal dagen met gemiste doseringen tijdens de eerste golf wordt vergeleken met het aantal vóór de coronapandemie.

Het onderzoek

Voor het in kaart brengen van deze ervaringen is een vragenlijst afgenomen onder een steekproef van 1.500 burgers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragenlijst is ingevuld in de periode 26 mei t/m 25 juni 2020 door 889 mensen (respons van 59%).

Hiervan gebruikten 513 receptgeneesmiddelen. Van deze 513 respondenten hadden 162 mensen een gewijzigde werksituatie en 86 een veranderde thuissituatie. De steekproef was representatief voor leeftijd en geslacht voor de algemene bevolking, de respondenten waren dit echter niet.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *