klinisch onderzoek

PREPARE zet maatregelen door terwijl coronavirus Italië treft

In Europa doen zich sinds enkele weken gevallen van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, voor. Het voorbije weekend is het aantal patiënten met een SARS-CoV-2-infectie in Italië aanzienlijk gestegen. De Italiaanse gezondheidsautoriteiten hebben maatregelen genomen om de verspreiding van de infectie tegen te gaan, waaronder het in quarantaine plaatsen van verschillende Noord-Italiaanse gemeenten en het opschorten van grote openbare evenementen.

We zien ook clusters van infecties in Iran, Zuid-Korea, Singapore, Thailand, Vietnam, Hong Kong en Japan, en daarom houden we rekening met bijkomende grote clusters en mogelijk grootschalige verspreiding in Europa.

Prof. dr. Herman Goossens van Universiteit Antwerpen volgt gebeurtenissen rond coronavirus op de voet op. Prof. Goossens is coördinator van project PREPARE.

Staat van paraatheid

In het licht van deze recente ontwikkelingen bereidt het project PREPARE zich verder voor om, wanneer nodig, een klinische onderzoeksreactie in Europa op te starten. Op 6 februari 2020 heeft PREPARE reactiemodus 2 geactiveerd, een belangrijk volgend niveau van paraatheid voor het uitvoeren van klinisch onderzoek voor het geval SARS-CoV-2 zich verder verspreidt in Europa.

Netwerk

Momenteel dragen 366 ziekenhuizen en 73 pediatrische sites, die deel uitmaken van PREPARE’s netwerkpartners COMBACTE en Penta, bij aan de belangrijke wereldwijde inspanningen om de informatie die bij de getroffen patiënten wordt verzameld, te standaardiseren.

Een elektronisch casusformulier (Case Record Form – eCRF), ontwikkeld door ISARIC en WHO, werd gedeeld met deze netwerken zodat dezelfde informatie verzameld kan worden bij patiënten met een mogelijke of bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Klinische onderzoeksactiviteiten

We zorgen ervoor dat onze netwerken van ziekenhuizen en artsen in de eerstelijnszorg klaar zijn om klinische onderzoeksactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld door alvast de nodige contracten op te maken en ethische goedkeuringen aan te vragen.

PREPARE en COMBACTE zorgen er ook voor dat de diagnostische laboratoria die deel uitmaken van hun onderzoeksnetwerken SARS-CoV-2 kunnen opsporen en dus klaar zijn voor het geval er snel een klinische studie moet worden gestart. Bijkomende diagnostische activiteiten worden voorbereid. Alle activiteiten van PREPARE worden afgestemd op de activiteiten van nationale gezondheidsautoriteiten, ECDC en de regionale kantoren van de WHO.

Pandemie

“Het ziet er steeds meer naar uit dat de uitbraak van SARS-CoV-2 zal uitgroeien tot een pandemie. PREPARE zal het responsniveau meteen naar reactiemodus 3 brengen als er aanhoudende overdracht van SARS-CoV-2 in verschillende Europese landen wordt waargenomen. We gaan door met een gecoördineerde, coherente en verenigde klinische onderzoeksreactie”, legt prof. Herman Goossens, de coördinator van PREPARE, uit.

PREPARE

PREPARE wordt gefinancierd door de Europese Commissie (2014-2021) om een Europees netwerk voor klinisch onderzoek in eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg op te zetten waarin alle lidstaten van de EU vertegenwoordigd zijn. Onze reactie op ernstige uitbraken van infectieziekten is immers vaak vertraagd, geïsoleerd en gefragmenteerd. PREPARE heeft daarom grootschalige klinische studies uitgevoerd om een Europese infrastructuur op te bouwen voor snelle klinische onderzoeksreacties op nieuwe besmettelijke ziekten. Dankzij deze klinische studies in interepidemische perioden bouwt PREPARE de nodige expertise op om Europese klinische onderzoekers snel en gecoördineerd in te zetten. PREPARE wordt gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *