Sterfte aan hart- en vaatziekten sterk gedaald

Sterfte aan hart- en vaatziekten sterk gedaald

In de periode van 1980 tot en met 2018 is de sterfte door hart- en vaatziekten sterk gedaald. Dit blijkt uit cijfers die de Hartstichting vandaag bekend maakt. Het voor de leeftijdsopbouw van de bevolking gecorrigeerde sterftecijfer daalde bij mannen in deze periode met 70% en bij vrouwen met 63%. Steeds meer mensen hebben echter een chronische hart- of vaatziekte. Meer aandacht voor preventie is daarom noodzakelijk, vindt de Hartstichting.

Hart- en vaatziekten 

De sterfte aan hart- en vaatziekten is vooral gedaald doordat steeds meer mensen een acuut hartinfarct overleven. De sterfte daaraan nam tussen 1980 en 2018 bij mannen af met 89% en bij vrouwen met 86%. Was het risico om binnen 28 dagen na een eerste ziekenhuisopname vanwege een hartinfarct te overlijden in 1995 nog 17%, ditzelfde risico lag in 2006/2007 onder de 10,6%.

Betere behandelingen

De daling in de sterfte aan het hartinfarct is vooral toe te schrijven aan de snelle hulpverlening en steeds betere behandelingen in de eerste uren na een hartinfarct, wat veel levens heeft gered. Door onder meer de opkomst van medische ingrepen vanaf de jaren ’80 zoals dotterbehandelingen overleven steeds meer mensen een hartinfarct.

1,55 miljoen chronische patiënten

“Deze cijfers laten zien hoe succesvol we zijn geweest in het redden van levens”, aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. “Tegelijkertijd staan we voor een enorme opgave. Inmiddels telt Nederland 1,55 miljoen chronische hart- en vaatpatiënten, en dat aantal stijgt nog steeds. Veel mensen die gered zijn, kunnen chronisch patiënt worden. Om het tij te keren zullen we meer in moeten zetten op het voorkomen van hart- vaatziekten. Daarom roepen wij 40-plussers bijvoorbeeld op om regelmatig hun bloeddruk te meten. Is deze hoog, dan kunnen ze zelf actie ondernemen om schade aan het lichaam te voorkomen. Ook investeren we in onderzoek om ziekten eerder op te kunnen sporen. Door risicofactoren en ziekten eerder aan te pakken, kunnen we erger voorkomen.”

Gezonde voedingsmiddelen

Ook pleit de Hartstichting voor een groter aanbod van gezonde voedingsmiddelen. Italianer: “Onze omgeving is zo ingericht dat het heel makkelijk is om te veel en ongezond te eten en drinken. In bewerkte voedingsmiddelen zit bijvoorbeeld ontzettend veel zout, verzadigd vet en suiker. De Hartstichting probeert de overheid te bewegen stevige maatregelen te nemen. De eerdere afspraken die de overheid met de voedingsindustrie heeft gemaakt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) waren te vrijblijvend. We constateren dat de ambities niet worden gehaald en er onvoldoende stappen worden gezet. Daar moeten de voedingsmiddelenindustrie en de overheid echt nog een tandje bijzetten.”

Cijfers over hart- en vaatziekten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *