genetische zelftesten

De zin of onzin van genetische zelftesten

Een consortium van kennisinstellingen, artsen, paramedische professionals en beleidsmedewerkers doet de komende twee jaar onderzoek naar de betrouwbaarheid van genetische zelftesten. Het lectoraat Genome Based Health onderdeel van hetLeiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) is penvoerder van het door SIA gehonoreerde onderzoeksproject. Check de Test-onderzoek In het Check de Test-onderzoek worden kennis en technologie voor …

De zin of onzin van genetische zelftesten Read More »

medicatieoverdracht

Kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht verbetert patiëntveiligheid

Fouten bij de overdracht van medicatiegegevens van patiënten kosten elk jaar levens. De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ moet de medicatieveiligheid sterk vergroten, onder meer door een goede elektronische gegevensuitwisseling. Opname in het Register van het Zorginstituut De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is de herziening van de gelijknamige richtlijn uit 2008. De …

Kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht verbetert patiëntveiligheid Read More »

Griepepidemie

Griepepidemie in Nederland

Er heerste al griep in Nederland, maar nu is er sprake van een epidemie. Afgelopen week bezochten 68 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten en daarmee kwam het aantal voor de tweede achtereenvolgende week boven de grens voor een griepepidemie. Bij ongeveer 40 procent van de monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige …

Griepepidemie in Nederland Read More »