Zorgverleners

Zorgverleners geven de kwaliteit en veiligheid van hun zorg een ruime voldoende

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners beoordelen de door henzelf geboden zorg gemiddeld met een dikke 7. Ook zijn er kritische geluiden over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Deze liggen op het vlak van personeel, het vastleggen van zorggegevens en de veiligheidscultuur. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel onder bijna 1200 zorgverleners. Goede zorg …

Zorgverleners geven de kwaliteit en veiligheid van hun zorg een ruime voldoende Lees verder »

Intensivering aanpak dementie

Intensivering aanpak dementie

Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrijpende gevolgen voor patiënten zelf, hun omgeving en de samenleving. Dat vraagt om een intensieve en gecoördineerde aanpak. In vervolg op het Deltaplan Dementie – dat in 2020 afloopt – kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe nationale dementiestrategie aan. In het …

Intensivering aanpak dementie Lees verder »

gecombineerde leefstijlinterventie

Gecombineerde leefstijlinterventie komt op gang

Mensen die gezondheidsrisico’s lopen door overgewicht krijgen vanaf dit jaar hulp vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit is zorg gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgt de introductie van deze zorg en constateert dat dit langzaam op gang begint te komen. In …

Gecombineerde leefstijlinterventie komt op gang Lees verder »

huishoudelijke hulp

Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg

Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Wanneer deze hulp wegvalt betekent dat echter dat een aanzienlijk deel van de hulpbehoevenden dan aangewezen is op duurdere vormen van zorg. Voor de toekomst blijkt, mede vanuit het oogpunt …

Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg Lees verder »