het woord tinnitus met een stethoscoop ernaast.

Onderzoek naar diepe hersenstimulatie bij tinnitus

Wat kunnen we doen voor patiënten met ernstige tinnitus – of oorsuizen – voor wie de bestaande behandelingen niet hebben gewerkt? Deze vraag houdt onderzoekers in het Maastricht UMC+ al jaren bezig. Daarom doen ze onderzoek naar de toepassing van diepe hersenstimulatie (DBS) voor deze patiënten. De resultaten van de behandeling van de eerste patiënt …

Onderzoek naar diepe hersenstimulatie bij tinnitus Lees meer »

Boer spuit gewasbeschermingsmiddelen op zijn land.

Hoe veilig zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die in de landbouw gebruikt worden voor het beschermen van een gewas tegen bijvoorbeeld schimmels, insecten en onkruiden. Elk middel wordt beoordeeld of het veilig is voor mens en milieu. Via voedsel komen mensen in aanraking met meerdere middelen tegelijk. Het effect hiervan wordt cumulatief effect of mengseltoxiciteit genoemd. Mengseltoxiciteit Het RIVM …

Hoe veilig zijn gewasbeschermingsmiddelen? Lees meer »