COVID-19

COVID-19 bij kinderen

Onderzoek naar COVID-19 bij kinderen

Aan het begin van de coronacrisis zijn kinderartsen door heel Nederland begonnen om gegevens over kinderen met COVID-19 te verzamelen. Het afgelopen jaar hebben zij ruim 260 kinderen met COVID-19 of de heftige ontstekingsreactie MIS-C in het ziekenhuis gezien. Wat hebben ze het afgelopen jaar over deze kinderen geleerd? Covidkids.nl Op de website covidkids.nl registreren kinderartsen uit …

Onderzoek naar COVID-19 bij kinderen Lees verder »

COVID-19

Onderzoekt naar korte- en langetermijneffecten van COVID-19

Het wordt steeds duidelijker dat ook een deel van de mensen met milde COVID-19-klachten op langere termijn aanzienlijke effecten ervaart. Hier is echter nog weinig over bekend. Het Nivel start daarom een onderzoek naar de korte- en langetermijngevolgen van COVID-19 op de gezondheid van mensen die het coronavirus hebben gehad. COVID-19 De meeste patiënten met …

Onderzoekt naar korte- en langetermijneffecten van COVID-19 Lees verder »

Ziekenhuis

Zorg voorbereid op vergaande scenario’s coronapandemie

Mocht zich een kritieke situatie voordoen in de zorg door snel oplopende patiënten-aantallen, dan moet Nederland daarop voorbereid zijn. Daarom hebbende zorgsectoren gezamenlijk maximale voorbereidingen getroffen. In alle sectoren en regio’s zijn plannen gemaakt om ook in een uiterste noodsituatie, de zogenoemde fase-3, zo lang mogelijk de meest noodzakelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden. …

Zorg voorbereid op vergaande scenario’s coronapandemie Lees verder »

coronavirus, covid-19

Werkingsmechanisme immuunreactie bij COVID-19 ontrafeld

Bij ernstig COVID-19 kampen patiënten met levensbedreigende complicaties, zoals trombose, bloedklontering, in de bloedvaten van vooral de longen maar ook in andere organen. Nederlandse onderzoekers laten zien dat, maar ook hoe, de immuuncellen het lichaam aanzetten tot trombose en hoe een nog experimenteel medicijn kan helpen deze cellen in toom te houden. Immuunsysteem Het immuunsysteem …

Werkingsmechanisme immuunreactie bij COVID-19 ontrafeld Lees verder »