gezondheidsrisico

windturbines

Geen duidelijk verband tussen dichtbij windturbines wonen en gezondheidsproblemen

In de periode 2012 tot en met 2021 stelde de huisarts niet vaker acute of chronische gezondheidsproblemen vast bij mensen die nabij windturbines wonen dan bij mensen die verderop wonen. Deze conclusie volgt uit een landelijke gezondheidsverkenning over tien jaren, uitgevoerd door het Nivel. Verkennend onderzoek De introductie van nieuwe technologieën en alternatieve energiebronnen, zoals […]

Geen duidelijk verband tussen dichtbij windturbines wonen en gezondheidsproblemen Meer lezen »

Tekening van actieve mensen in een park in de stad.

Programma Gezonde Leefomgeving van start

Een gezonde leefomgeving voor iedereen. Dat is het doel van het Programma Gezonde Leefomgeving (PGLO). Een gezonde omgeving is schoon en veilig, beschermt tegen gezondheidsrisico’s en stimuleert beweging en ontmoeting. Het RIVM en ZonMw werken in opdracht van het ministerie van VWS samen aan het PGLO.  Gezonde leefomgeving: zowel fysiek als sociaal Voor een brede kijk op een

Programma Gezonde Leefomgeving van start Meer lezen »

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak hand in hand

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak hand in hand

Gezondheidsproblemen en sociale problemen gaan vaak hand in hand en zie je in families in de verschillende generaties terugkomen. Dit laat het recente promotieonderzoek van Nienke Slagboom zien. Slagboom deed onderzoek naar gezondheidsongelijkheid in gezinnen in het Zuid-Hollandse Katwijk aan Zee. De bevindingen uit het proefschrift bevestigen dat hardnekkige gezondheidsverschillen vragen om een brede aanpak,

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak hand in hand Meer lezen »