huishoudelijke hulp

Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg

Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Wanneer deze hulp wegvalt betekent dat echter dat een aanzienlijk deel van de hulpbehoevenden dan aangewezen is op duurdere vormen van zorg. Voor de toekomst blijkt, mede vanuit het oogpunt […]

Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg Meer lezen »