milieuvervuiling

Stoom komt uit een fabriekspijp, in het licht van de dageraad, in een stedelijke landschap.

Blootstelling van mensen aan chemische stoffen wordt in Nederland niet gemeten

De blootstelling van mensen aan chemische stoffen wordt in Nederland niet gemeten, maar geschat. Hierdoor heeft de overheid onvoldoende zicht op deze blootstelling en ontbreken gegevens die nodig zijn om beleid te controleren en verbeteren. Blootstelling schatten Om de blootstelling aan chemische stoffen te schatten voert de overheid metingen uit in bijvoorbeeld de lucht, (drink)water […]

Blootstelling van mensen aan chemische stoffen wordt in Nederland niet gemeten Meer lezen »

oppervlaktewater nabij woonwijk

Er komen teveel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht

Er komen teveel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Het RIVM heeft onderzocht in hoeverre 5 pijnstillers die zonder recept te koop zijn het oppervlaktewater belasten. Daaruit blijkt dat diclofenac, ibuprofen en naproxen een risico vormen voor het watermilieu. De voorgestelde Europese norm voor diclofenac wordt zelfs op de helft van de onderzochte plaatsen overschreden. Dat

Er komen teveel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht Meer lezen »

PFAS in zeeschuim langs Nederlandse kust

PFAS in zeeschuim langs Nederlandse kust

Zeeschuim langs de Nederlandse kust bevat PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen). Dit blijkt volgens het RIVM uit metingen die de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland hebben laten uitvoeren. Wat de aanwezigheid van PFAS in zeeschuim betekent voor de gezondheid van mensen is nog niet duidelijk. PFAS-metingen vergelijkbaar met Vlaanderen De metingen in Nederland volgen op onderzoek

PFAS in zeeschuim langs Nederlandse kust Meer lezen »

Kind kijkt van achter een hekje naar het water.

Nederlands medicijngebruik heeft een vernietigende impact op het milieu

Ieder jaar belanden 190 ton medicijnresten en 30 ton contrastmiddelen in het oppervlaktewater. Dit maakt het waterleven ziek en verontreinigt ons water. Het is goed dat daar onderzoek naar gedaan wordt, maar het probleem is nog veel groter. Tonnen medicijnen Vanuit huishoudens komen tonnen medicijnen als psychofarmaca, pijnstillers en de pil in het afvalwater. Rioolwaterzuiveringen

Nederlands medicijngebruik heeft een vernietigende impact op het milieu Meer lezen »