laboratorium

Elke patiënt bij elke apotheek in Nederland dezelfde medicatiebewaking

Apothekers hebben gegevens uit het laboratorium nodig om de juiste medicatie aan patiënten te kunnen verstrekken. Om dit te kunnen doen, zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Belangrijk is dat het scenario toekomstbestendig en landelijk dekkend moet zijn.

Uit onderzoek van Nictiz blijkt dat het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium het meest geschikt is.

Zonder labgegevens kunnen apothekers geen optimale medicatiebewaking doen waardoor gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Apothekers weten vaak niet welke laboratoria zij moeten benaderen voor het opvragen van labgegevens. Onderzoek wordt immers door verschillende laboratoria gedaan. Zo bezoekt een hartpatiënt de ene keer de prikpost van de trombosedienst en de andere keer het bloedafname-servicepunt in het ziekenhuis. 

Toekomstvast met landelijke dekking

Nictiz heeft zes verschillende infrastructurele scenario’s onderzocht die uitwisseling van laboratoriumresultaten tussen laboratoria en de stads- en/of ziekenhuisapotheek mogelijk maken. Sommige van deze scenario’s zijn niet toekomstbestendig of landelijk toepasbaar. Zo krijgt een apotheker bij het scenario ‘Raadplegen laboratoriumresultaten via viewer’ de labgegevens niet digitaal waardoor geautomatiseerde medicatiebewaking onmogelijk is. Ook weet een apotheker niet bij welke laboratoria de labgegevens van zijn/haar patiënten te vinden zijn. Bij het scenario ‘Ophalen middels LSP en XDS-repository’ is dit wel mogelijk.

LSP en XDS-repository

De belangrijkste kenmerken van ‘Ophalen van labgegevens via het LSP en XDS-repository’ zijn:

  • Apothekers halen recente en historische labgegevens elektronisch op bij alle Nederlandse laboratoria met het lab2zorg-bericht uit de informatiestandaard Labuitwisseling van Nictiz.
  • Laboratoria sturen elektronisch 24/7 de labresultaten aan de apothekers en hebben hun coderingen geharmoniseerd conform de Nederlandse Labcodeset.
  • De apotheek- en laboratoriumsystemen maken gebruik van een modern HL7-standaard bericht.

Roadmap

Onlangs uitte minister Bruins in zijn tweede brief over gegevensuitwisseling in de zorg aan de Tweede Kamer dat het zorgbreed uitwisselen van onder meer medicatiegegevens en labwaarden tussen zorgverleners en patiënt essentieel zijn om de medicatieveiligheid te verbeteren.

Download het rapport: Onderzoek digitale uitwisseling laboratoriumresultaten naar apotheken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *