huisarts-stethoscope

Hoe vaak hebben Nederlanders gemiddeld contact met de huisarts?

Meer dan driekwart van de ingeschreven patiënten had in 2019 contact met de huisartsenpraktijk. Dat komt overeen met voorgaande jaren. De contacten die Nederlanders hebben, zijn voornamelijk consulten met de huisarts.

Hypertensie komt het meest voor

Hypertensie is de meest voorkomende reden om contact op te nemen met de huisarts. De meest voorkomende klachten bij vrouwelijke patiënten op het spreekuur zijn urineweginfectie, hypertensie en vermoeidheid. Bij mannen zijn dit hypertensie, diabetes mellitus en hoesten.

Gemiddeld aantal contacten met de huisarts

Het gemiddeld aantal van (ruim) vier contacten met de huisarts per ingeschreven patiënt in 2019 is vergelijkbaar met het jaar ervoor.

De ‘consulten minder dan 5 minuten’ in 2019 komen qua aantal min of meer overeen met de ‘telefonische consulten’ en ‘e-mailconsulten’ in 2018. Hetzelfde geldt voor het ‘consult van 5-20 minuten’ (2019), dat overeenkomt met het ‘korte consul’ (2018), en de ‘consulten langer dan 20 minuten’ (2019), voorheen de ‘lange consulten’ (2018).

Doordat per 2019 de omschrijvingen van de huisartsencontacten zijn aangepast in het declaratiesysteem van de verzekering, hebben we de ‘nieuwe’ consultomschrijvingen uit 2019 naast de ‘oude’ uit 2018 gelegd.

Over het onderzoek

Het onderzoek over het aantal en type contacten met de huisartsenpraktijk is uitgevoerd met gegevens van 1.800.752 ingeschreven patiënten uit 421 huisartsenpraktijken die deelnamen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2019.

Met uitzondering van de leeftijdsspecifieke cijfers zijn alle cijfers gestandaardiseerd naar leeftijd, geslacht en stedelijkheid van de Nederlandse bevolking. Er is gebruikgemaakt van door de huisarts gedeclareerde verrichtingen.

Deze cijfers staan tevens in De Staat van Volksgezondheid en Zorg, waarin de belangrijkste kerncijfers opgenomen zijn voor het ministerie van VWS.

Onderzoek downladen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *