Juiste Zorg op de Juiste Plek, onderzoek

Juiste Zorg op de Juiste Plek

De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een beweging van partijen in de zorg, ondersteund door het ministerie van VWS, met als doel de zorg toekomstbestendig te maken. Om dit te realiseren is ook betrokkenheid van burgers belangrijk.

Uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel blijkt dat burgers met name door het ontvangen van informatie bij de JZOJP betrokken willen worden. Ook blijkt dat ruim een derde van de burgers het belangrijk vindt hun mening te kunnen geven over de JZOJP. Meebeslissen wordt als minder belangrijk gezien.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

De beweging de Juiste Zorg Op de Juiste Plek moet ervoor zorgen dat (duurdere) zorg wordt voorkomen, dat zorg rondom de mensen wordt georganiseerd en dat zorg wordt vervangen door de inzet van slimme zorg en e-health. Om deze beweging in gang te zetten is betrokkenheid van burgers bij de JZOJP belangrijk.

Van de ondervraagde burgers vindt 58% het belangrijk om informatie te ontvangen. Zij willen dat het liefst via een nieuwsbrief of website (44%) of via een persoonlijke brief of e-mail (44%). Bijna de helft (46%) wil niet meebeslissen over de JZOJP.

Hieronder de reacties op de vraag ‘Op welke manieren wilt u informatie ontvangen over Juiste Zorg op de Juiste Plek?’

Juiste Zorg op de Juiste Plek, informatievoorziening

Het onderzoek

In februari 2021 ontvingen 1.500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, representatief naar leeftijd en geslacht voor de bevolking van 18 jaar en ouder, een vragenlijst over onder andere de wens van betrokkenheid bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De respons was 59%.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *