Arts achter haar bureau.

Multimorbiditeit vraagt om een persoonsgerichte aanpak

Het Nivel heeft een handleiding ontwikkeld om huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn te ondersteunen in het bieden van persoonsgerichte zorg aan mensen met meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit).

Op veel plaatsen in Nederland zijn huisartsen en hun samenwerkingspartners in de eerste lijn bezig om de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen persoonsgerichter te maken. Dit omdat steeds meer mensen niet één, maar meerdere chronische aandoeningen hebben.

De ziekte-specifieke zorgprogramma’s, zoals voor de diabeteszorg, voldoen voor deze mensen niet. De handleiding van het Nivel biedt handvatten voor verbetering.

Inzicht in verschillende zorgbehoeften

Uit onderzoek dat binnen de Europese Joint Action CHRODIS is uitgevoerd, blijkt dat de behoefte van mensen met multimorbiditeit aan zorg en ondersteuning onderling sterk kan verschillen. Daarom is het belangrijk dat huisartsen allereerst inzicht krijgen in de zorgbehoefte en voorkeuren van hun patiënten met multimorbiditeit.

De handleiding bevat instrumenten die hen daarbij kunnen helpen. Op basis van dit inzicht bepalen huisartsen en hun samenwerkingspartners voor welke specifieke groep zij de zorg willen verbeteren.

Europees zorgmodel als instrument voor zelfevaluatie

Het Integrated Multimorbidity Care Model, ontwikkeld binnen de Europese Joint Action CHRODIS, beschrijft wat goede zorg is voor mensen met multimorbiditeit volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en de opinies van internationale experts.

Hierin wordt gesteld dat het voor goede ‘multimorbiditeitszorg’ essentieel is dat de doelen en behoeften van de patiënt het uitgangspunt vormen en alle betrokken zorgverleners goed samenwerken.

CHRODIS-NL

In het Nederlandse project CHRODIS-NL is dit Europese zorgmodel gebruikt als basis voor een zelfevaluatie van de zorg die huisartsen en hun samenwerkingspartners verlenen aan patiënten met multimorbiditeit. De deelnemende zorgverleners hebben op basis van hun zelfevaluatie verbeterpunten vastgesteld, die vervolgens stapsgewijs worden aangepakt.

De opgedane inzichten en ervaringen zijn vertaald in een handreiking, zodat ook andere praktijken en samenwerkingsverbanden hiermee aan de slag kunnen. De handreiking Handvatten goede zorg voor mensen met multimorbiditeit is beschikbaar op de Nivel-site.

Over het onderzoek

Met subsidie van het ministerie van VWS heeft het Nivel het project CHRODIS-NL uitgevoerd. Het Nivel participeerde tevens namens het ministerie van VWS in de Europese Joint Action CHRODIS.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *